VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Skedsmo, 07.04.2018

Kursdata

 • Dato:

  07.04.2018

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Norges Varemesse

 • Kurskategori:

  Jakt og Utmarksnæring

 • 2 300,-
 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her


  Telefon: For spørsmål: 917 23 876


  E-post: goh@skogkurs.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 20, Maksimum 40

 • Innen:

  02.04.2018

 • Tilleggsinformasjon

  Tidspunkt: 10:00 - 18:00


 • Kursleder

 • Seniorrådgiver

  Gunnar O. Hårstad


  Elgbeitetaksering mm.

  917 23 876

  goh@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

  Kursbeskrivelse

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Skogkurs har utviklet bransjestandard og et kursopplegg med tilslutning av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs som arrangeres over hele landet.

  I henhold til de nye forskriftene, skal Mattilsynet vurdere og gi sin tilslutning til opplegget for opplæring av feltkontrollører. Skogkurs har utviklet standard kursopplegg godkjent av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs over 8 timer som foregår innendørs - med forelesninger, erfaringsutvekslinger og demonstrasjoner.

  Kursprisen er satt til kr 2 000,- for kurs som går på ukedager og kr 2 300,- for kurs som går i helga eller som går på to kvelder. Inkludert i prisen er mat i kurstiden og kursdokumentasjonen som er:

  • Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
  • Fagheftet "Feltkontroll av hjorteviltkjøtt" ( 62 sider)
  • 20 erklæringsblanketter med buntestrips
  • Samleliste for kontrollerte dyr

  Ved kursets slutt vil godkjent feltkontrollør få utdelt kursbevis.

  Krav til deltakerne
  Kun personer med minimum 5 år som registrert jeger og minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt, kan delta på kurs og tildeles kontrollmyndighet. Det kreves ikke skriftlig dokumentasjon på dette, men vi baserer oss på gjensidig tillit.

  Personer som ikke fyller kravet for å bli feltkontrollør, kan delta på kurset, uten å blir godkjent feltkontrollør.

  Kursinnhold:

  • Lovverk og administrative bestemmelser
  • Kjøttkvalitet, hva er det?
  • Hjortevilts anatomi, fysiologi og adferd
  • Sykdommer hos hjortevilt i Norge
  • Skader på hjortevilt
  • Miljøforurensing, kjennetegn og helsefare
  • Livet i dødt hjorteviltkjøtt. Bakterier, virus og sopp
  • Kjøtthygiene i praksis, kjøtthåndtering
  • Lokaler til slakting og lagring av kjøtt
  • Standard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
  • Rutiner ved feltkontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Engasjementet i temaet ettersøk av skadet hjortevilt startet våren 2007 med et tredagers seminar med nordiske forelesere og stor deltagelse. Mange av deltagerne var kommunale ettersøksjegere fra viltnemder, fallviltgrupper og ettersøksringer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktsalg - Temahefte

  Heftet setter fokus på tilrettelegging og salg av jaktmuligheter og tilleggstjenester.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Lokal foredling av hjorteviltkjøtt

  Årlig felles 6 500 ton hjorteviltkjøtt, hvorav 15 % leveres til viltbehandlingsanlegg. 85 % tas hånd om av jegerne og jaktlagene til egen husholdning og til lokal foredling. Bearbeiding og salg av viltkjøtt til andre er regulert gjennom bestemmelser som er vanskelig og til dels lite kjent. Mattilsynet skal kontrollere at bestemmelsene håndheves.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook