VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Bioenergi - gardsanlegg

Bioenergi – gardsanlegg og nye næringsmuligheter – lagt på is

Dette er et kurs for skogeieren som er interessert i å finne ut om bioenergi kan være et aktuelt satsingsområde – og til andre som ønsker en innføring i dette fagområdet.  

Kursets overordnete målsetting er at du som deltaker skal få en forståelse for hva bioenergi er og hvordan den kan utnyttes. Videre skal du etter kurset kunne gjøre en vurdering av om det er aktuelt å investere i et bioenergianlegg.

Sentrale temaer i kurset er:
• Fra biomasse til biobrensel
• Fra biobrensel til biovarme
• Ressurser, marked og økonomi

Fagstoffet i nettkurset bygger primært på boka: Bioenergi – miljø, teknikk og marked, utgitt av Energigården. Denne boka dekker langt flere emner enn det nettkurset tar for seg, og kan derfor benyttes til senere fordypning for de som ønsker det.

Gjennom det nettbaserte læringsmiljøet vil du som kursdeltaker også få tilgang til annet fagstoff, videoer, interaktive tester og oppgaver. Du vil bli fulgt opp av en faglig veileder gjennom kurset.

Etter endt kurs vil du motta et kursbevis som dokumentasjon på hva du har gjennomført. Arbeidsmengden til fjernundervisningskurset anslås til 8-12 timer.

Tord K. Rindal

Veileder for kurset i bioenergi er  Tord K. Rindal fra Oplandske bioenergi.


Pris: Kr 1500,- inkl. lærebok
Lærebok: ”Bioenergi – miljø, teknikk og marked"

 

Meld deg på her


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Geir Myklestad

  Aktivt Skogbruk

  952 71 799

  gm@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Vedproduksjon

  Dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av vedproduksjonsutstyr – 4 timer

  Dette kurset dekker Arbeidstilsynests krav om dokumentert opplæring, jf. Forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

  Praktisk vedproduksjon og dokumentert sikkerhetsopplæring – 15 timer

  Kurset vektlegger de praktiske oppgavene ved planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av arbeid med vedproduksjon, og gir samtidig dokumentert sikkerhetsopplæring.

  Vedkurs

  Vedkurs med motorsag for fritidshoggeren

  Kurset retter seg mot fritidsbrukere og gir opplæring i sikre og hensiktsmessige arbeidsmetoder i forbindelse med vedhogst. Det legges vekt på praktiske egenøvelser i kurset.

  Vedproduksjon, fra strange til sekk

  Planlegging for produksjon og salg. Rasjonelle arbeidsopplegg og gjennomføring. Vedlikehold av maskiner.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Vedproduksjon

  Vedproduksjon - Temabok

  Temaboka Vedproduksjon er utarbeidet for Aktivt Skogbruk-kurset Vedproduksjon. Boka skal gi faglig støtte for de som deltar på kurset, men er også egnet for den som ønsker å studere temaet på egenhånd.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Bioenergikjeden - fra skog til flisfyringsanlegg

  Skogkurs lanserer en serie videoklipp som tar for seg verdikjeden fra fra skog til flisfyringsanlegg. Serien består av 6 ulike klipp med tilsammen ca. 18 minutters spilletid.

 • Les artikkel
 • Egenerklæring

  Vedhogst - egenerklæring

  Egenærklæring for vedhogger ved selvhogst av ved hos skogeier.

 • Les artikkel
 • Gardsvarmeanlegg - en byggeveileder

  Veilederen er produsert for Innovasjon Norge gjennom et samarbeid mellom Fylkesmannen i Oppland, Norsk Bioenergiforening og Skogbrukets Kursinstitutt. Det er gitt en rekke innspill fra aktører i bransjen.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook