VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Praktisk bruk av skogbruksplanen

På kurset lærer du å benytte planen aktivt i forvaltningen av eiendommen. Utedelen med befaring, spørsmål og diskusjoner, og praktiske eksempler skal bidra til å styrke skogeiernes kunnskaper om skogbehandling. Kurset er tilrettelagt for skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.
 

Skogeierne lærer å bruke planens informasjon til å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

Emner for kveldskurset 3-4 timer:

 • Skogbruksplanens innhold.
 • Skogens utviklingsfaser.
 • Faguttrykk og terminologi.
 • Kart og kartkoder.
 • Skogbrukets aktører.
 • Skogeierens miljøansvar.
 • Skogfond og tilskuddsordninger.
 • Viktigheten av skogskjøtsel.
 • Skogbruksøkonomien ved hogst.
 • Hvordan skogbruksplandata kan brukes i forbindelse med planlegging av skogkultur, beregne tømmerinntekter, veibygging.

Aktuelle emner for utedagen 7-8 timer:

 • Bruke skogbruksplanen og kartet til å finne fram til skogbestandene.
 • Vurdere behov for ungskogpleie.
 • Vurdere om plantetettheten er tilfredsstillende.
 • Enkle tremålinger (trehøyde, treantall).
 • Eksempel på flerbrukshensyn.
 • Kjennetegn på hogstmoden skog.
 • Muligheter og utfordringer med felles skogsbilvei.
 • Oppfølging på egen eiendom.

Varighet og praktisk info

Kurset er tilrettelagt for 10 timer (en kveld + en utedag), men kveld og utedag kan også gjennomføres hver for seg (som separate kurs). Det legges opp til stor egenaktivitet, slik at deltakerne får arbeide aktivt med sin egen plan.
Diskusjoner og erfaringsutveksling er også sentrale elementer.


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Geir Myklestad

  Aktivt Skogbruk

  952 71 799

  gm@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Kurs som arrangeres i nær fremtid:

 • Praktisk bruk av skogbruksplanen

 • Dato:

  15.01.2019


  Påmeldingsfrist:

  11.01.2019

 • Varighet:

  4 timer

 • Kommune:

  Grong

 • 800,-
 • Les mer
 • Praktisk bruk av skogbruksplanen

 • Dato:

  17.01.2019


  Påmeldingsfrist:

  14.01.2019

 • Varighet:

  4 timer

 • Kommune:

  Grong

 • 800,-
 • Les mer
 • Praktisk bruk av skogbruksplanen

 • Dato:

  22.01.2019


  Påmeldingsfrist:

  18.01.2019

 • Varighet:

  4 timer

 • Kommune:

  Høylandet

 • 800,-
 • Les mer
 • Praktisk bruk av skogbruksplanen

 • Dato:

  24.01.2019


  Påmeldingsfrist:

  21.01.2019

 • Varighet:

  4 timer

 • Kommune:

  Høylandet

 • 800,-
 • Les mer
 • Relaterte kursbeskrivelser

  NiN-kurs

  MiS-kartlegging med NiN. Kurs for feltkartleggere

  Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge). 

  MiS-kartlegging med NiN. Kurs for prosjektplanleggere, rådgivere og sertifikatholdere.

  Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal planlegge, gi råd eller forvalte i henhold til MiS-kartlegging.

  Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer


  Kurset er tilpasset skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.

  Skogeierne lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

  Produksjonsplanlegging

  Dette er et bedriftsinternt kurs for Nortømmer.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Laserdata sammenstillt med maskindata

  test på video

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.

 • Les artikkel
 • Miljøregistreringer i skog

  Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

 • Les artikkel
 • Laserdata sammenstillt med maskindata

  Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook