VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Praktisk bruk av skogbruksplanen

På kurset lærer du å benytte planen aktivt i forvaltningen av eiendommen. Utedelen med befaring, spørsmål og diskusjoner, og praktiske eksempler skal bidra til å styrke skogeiernes kunnskaper om skogbehandling. Kurset er tilrettelagt for skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.
 

Skogeierne lærer å bruke planens informasjon til å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

Emner for kveldskurset 3-4 timer:

 • Skogbruksplanens innhold.
 • Skogens utviklingsfaser.
 • Faguttrykk og terminologi.
 • Kart og kartkoder.
 • Skogbrukets aktører.
 • Skogeierens miljøansvar.
 • Skogfond og tilskuddsordninger.
 • Viktigheten av skogskjøtsel.
 • Skogbruksøkonomien ved hogst.
 • Hvordan skogbruksplandata kan brukes i forbindelse med planlegging av skogkultur, beregne tømmerinntekter, veibygging.

Aktuelle emner for utedagen 7-8 timer:

 • Bruke skogbruksplanen og kartet til å finne fram til skogbestandene.
 • Vurdere behov for ungskogpleie.
 • Vurdere om plantetettheten er tilfredsstillende.
 • Enkle tremålinger (trehøyde, treantall).
 • Eksempel på flerbrukshensyn.
 • Kjennetegn på hogstmoden skog.
 • Muligheter og utfordringer med felles skogsbilvei.
 • Oppfølging på egen eiendom.

Varighet og praktisk info

Kurset er tilrettelagt for 10 timer (en kveld + en utedag), men kveld og utedag kan også gjennomføres hver for seg (som separate kurs). Det legges opp til stor egenaktivitet, slik at deltakerne får arbeide aktivt med sin egen plan.
Diskusjoner og erfaringsutveksling er også sentrale elementer.


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Geir Myklestad

  Aktivt Skogbruk

  952 71 799

  gm@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer


  Kurset er tilpasset skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.

  Skogeierne lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

  Produksjonsplanlegging

  Dette er et bedriftsinternt kurs for Nortømmer.

  Mis kurs

  Revidert MiS. Kurs for prosjektplanleggere, rådgivere og sertifikatholdere

  Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal planlegge, gi råd eller forvalte i henhold til MiS-kartlegging.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Miljøregistreringer i skog

  Prosjektet er en storsatsing finansiert av Landbruks- og matdepartementet, og er en implementering av skogbrukets sektoransvar for bevaring av miljøverdier i skog. Nibio har laget en side med  oversikt over de publikasjoner som kommer fra MiS-prosjektet. Dokumentarkivet spenner fra  omfattende forkningsrapporter og mindre artikler om aktuelle emner.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook