VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven i praksis – Nettkurs

Kurset gir en innføring i praktisk bruk av naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker.  Formålet med dette kurset er å klargjøre hvordan naturmangfoldloven griper inn i de lovene og forskriftene skogbrukssektoren allerede har, samt skogbrukets egne miljøstandarder og sertifiseringssystemer.

Målgrupper for kurset er funksjonærer i offentlig og privat forvaltning, nærmere bestemt skogbrukssjefer og skogbruksledere. Også skogeiere, skogsoperatører og andre som er involvert i forvaltning av skog, vil ha nytte av kurset.

Ved å gjennomføre kurset, vil deltakeren nå følgende mål:

 • Kunnskapsmål: Deltakerne skal ha inngående kunnskap om naturmangfoldlovens innhold, virkeområde og samspillet med andre lover. Også i forhold til skogsertifisering.
 • Ferdighetsmål: Deltakerne skal kunne å bruke naturmangfoldloven og andre lover i konkrete saker. En del av kurset er øvinger.
 • Holdningsmål: Deltakerne skal være bevisste på naturmangfoldlovens sektorovergripende karakter.

Kurset består av en fagdel og en oppgavedel. I fagdelen er det lagt vekt på de delene av naturmangfoldloven som berører skogbruket, som f.eks. aktsomhetsplikten, kunnskapsplikten, prioriterte arter og utenlandske treslag. Temaene er belyst med relevante eksempler, og hvordan naturmangfoldloven samvirker med andre lover og sertifiseringsordninger er også forklart. Fagdelen er sammenfattet i et eget kurshefte, som kan lastes ned direkte fra kursrommet.

Oppgavene består av fire avkryssingsoppgaver og fem refleksjonsoppgaver. Kandidaten kan svare hvor mange ganger han/hun vil, og se på løsningsforslagene opp mot sine egne svar. Formålet med oppgavene er å skape refleksjon og forståelse av naturmangfoldloven i praksis.

Arbeidsmengde anslås til ca 8 timer.

Når kurset er gjennomført er det å betrakte som bestått. Kurset kan gjennomføres enkeltvis eller i gruppe. Kursperioden er 30 dager fra registrering.

Meld deg på her!

Meld deg på her

Pris: kr 450,-

 


Kontakt

 • Prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Norsk PEFC Skogstandard – Nettkurs

  Skogkurs har revidert kursheftet og nettkurset sammen med PEFC Norge, Norges Skogeierforbund og Norskog.

  Norsk PEFC Skogstandard

  Etter gjennomført kurset skal deltakerne ha kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter, og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom. 

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

  Dette heftet er skrevet med tanke på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Vis flere artikler

  Facebook