VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Dokumentert sikkerhetsopplæring for bransjer utenfor skognæringen

Aktivt Skogbruk har i flere år gjennomført kurs på arbeidsplass for E-verk, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Kommunale parkvesen, brannvesen, bygningsarbeidere, vernede bedrifter m.fl.

Nedenfor er vist de mest brukte kursene for bransjer som benytter motorsag og/eller ryddesag til linjerydding, veirydding, park- og gartnerarbeid. For bransjer som benytter sagredskapene til begrensende oppgaver finnes kortere kursvarianter.

Dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorsag og ryddesag for ansatte i e-verk, vegvesen m.fl. (22,5 timer)
 

Dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorsag for ansatte innen e-verk, vegvesen m.fl. (15 timer)

 

For arbeidstakere som skal utføre arbeid og opprydding i vindfelt skog tilbys eget påbygningskurs etter at den grunnleggende motorsagopplæringen er gjennomført.


Vindfallhogst (7,5 timer)


Kontakt

  • Senior prosjektleder

    Geir Myklestad

    Aktivt Skogbruk

    952 71 799

    gm@skogkurs.no

  • Finn andre ansatte


    Relaterte kursbeskrivelser

    Dokumentert sikkerhetsopplæring - for skognæringen

    1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

    Hogstaggregat

    Dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsmaskinførere

    Forskrift om Utførelse av arbeid av 1. januar 2013 setter krav til sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene om dokumentert opplæring for kjøring med skogsmaskin slik Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrift krever.

  • Del på sosiale medier:
  • Butikk

    Butikk

    Foryngelse av barskog - Temabok

    Boka innholder sentrale kunnskaper om foryngelse av barskog. Vegetasjonstypene i skog vises med bilder og tekst, og de fire hogstformene ved foryngelse defineres.

    NB! denne boka er nå utsogt og under revidering - den nye utgaven vil bli ferdig våren 2019!

  • 220,-
  • Pris eks. frakt

    Vis flere produkter

    Kunnskap

    Kunnskap

    Skogkurs på Youtube

    Viktige begreper i skogbruket

    Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

  • Les artikkel
  • Feltkontroll

    Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

    Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

  • Les artikkel
  • Planting

    I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

  • Les artikkel
  • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

    Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

  • Les artikkel
  • Vis flere artikler

    Facebook