VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Lokal foredling av hjorteviltkjøtt

Kursene og materiellet er særlig tiltenkt personer som driver eller vurderer å starte lokal viltkjøtt-foredling som lokale detaljister.

Kursa arrangeres regionvis over 8 timer på en dag. Forelesere er viltansvarlig fra Skogkurs og en veterinær fra Mattilsynet. Andre fagpersoner kan bli knyttet til. Kursa er åpen for alle.

Pris
Kursavgiften på kr. 2 000,- inkluderer kursdokumentasjon og mat i kurstiden, betales digitalt ved påmelding. Etter påmeldingsfristen refunderes ikke kursavgift. Eventuell overnatting kommer i tillegg.

Hensikt
Kurset skal informere om de krav som stilles og gi råd om etablering og drift av småskala foredlings-anlegg for hjorteviltkjøtt:

 • Mer lovlighet i behandling og omsetning.
 • Større mengder kjøtt i ønsket sortiment tilgjengelig for ulike lokale kjøpergrupper.
 • Bedre utnyttelse av ressursen i verdikjeden.
 • Kortreist mat med lokal tilknytning og med en historie om opprinnelse.
 • Bedre kvalitet på tilgjengelig kjøtt. Bedre omdømme for norsk mat.
 • Større verdiskaping i mange ledd. Arbeidsplasser og inntekter til jaktlag og grunneiere og lokale serveringsbedrifter
 • Færre brudd på regelverk (bevisst eller ubevisst) Færre anmeldelser.
 • Mindre og enklere jobb for Mattilsynet. Det sparer kostnader for Mattilsynet og Staten.

Målgrupper
Kursene og materiellet er særlig tiltenkt personer som driver eller vurderer å starte lokal viltkjøtt-foredling som lokale detaljister. Andre innen slakting og foredling vil også ha godt utbytte.

Sentrale emner

 • Regler for omsetning
 • Registrering av virksomheten
 • Virksomhetens ansvar
 • Krav til lokaler og utstyr
 • Krav til driften
 • Internkontroll og HACCP
 • Krav til produktene
 • Krav til merking og sporing

Kontakt

 • Seniorrådgiver

  Gunnar O. Hårstad

  Elgbeitetaksering mm.

  917 23 876

  goh@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Elgbeitetaksering

  De siste 10-årene er stadig flere områder i landet utsatt for overbeite. Det har gitt mindre og dårligere kvalitet på beitet, lavere vekt på dyra og lavere kalvproduksjon. I tillegg er det blitt store skogskader, særlig på furu. I gjeldende lovverk innen vilt- og skogsektoren er det bestemt at beitetilgang og beiteskade skal være styrende i forvaltningen.

  Ettersøk videregående

  Miljødirektoratet har vedtatt endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjeldende fra 1.4.2016. I instruks A3, pkt. 6 kreves det at godkjente ettersøksekvipasjer skal benyttes til ettersøk av påkjørt/skadet hjortevilt. Disse må også nå ha gjennomført og bestått kurset «Ettersøk videregående».

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Skogkurs har utviklet bransjestandard og et kursopplegg med tilslutning av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs som arrangeres over hele landet.

  GPS-Jakt – Bruk av hundepeiler

  Bruken av GPS blant jegere og deres hunder har hatt en voldsom økning de siste årene i Norge.  Deltakerne skal etter gjennomført kurs beherske bruk av gps-hundepeiler med hovedvekt på Garmins enheter.

  Jaktguiding

  Kurset skal heve kompetansen for los og fører ved tilrettelagte jakter.

  Jaktledelse

  Jaktledelse er obligatorisk og forskrift festet på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi valdansvarlige og ledere på elg- og hjortejaktlag kunnskap, holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig.

  Jaktsalg

   Kurset skal gi deltakerne kunnskaper og holdninger omkring salg av jaktmuligheter og tilgrensende verdier og tjenester.

  Kurs i ettersøk på elg, hjort og rådyr

  For å øke kompetansen til  ettersøksjegere tilbyr Skogkurs et tre dagers kurs om ettersøk på skadeskutt og påkjørt hjortevilt. Det er mulig å gå opp til sporprøve med egen hund fjerde dag.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Engasjementet i temaet ettersøk av skadet hjortevilt startet våren 2007 med et tredagers seminar med nordiske forelesere og stor deltagelse. Mange av deltagerne var kommunale ettersøksjegere fra viltnemder, fallviltgrupper og ettersøksringer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktsalg - Temahefte

  Heftet setter fokus på tilrettelegging og salg av jaktmuligheter og tilleggstjenester.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Lokal foredling av hjorteviltkjøtt

  Årlig felles 6 500 ton hjorteviltkjøtt, hvorav 15 % leveres til viltbehandlingsanlegg. 85 % tas hånd om av jegerne og jaktlagene til egen husholdning og til lokal foredling. Bearbeiding og salg av viltkjøtt til andre er regulert gjennom bestemmelser som er vanskelig og til dels lite kjent. Mattilsynet skal kontrollere at bestemmelsene håndheves.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook