VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

MiS-kartlegging med NiN. Kurs for prosjektplanleggere, rådgivere og sertifikatholdere.

Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal planlegge, gi råd eller forvalte i henhold til MiS-kartlegging.

Samtidig med at MiS er revidert, er NiN integrert som en del av metodikken. NiN (Natur i Norge) er utviklet for å kartlegge all natur i Norge på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017, skal bruke revidert MiS-metodikk.

Kurset er tilbud til alle interesserte, men henvender seg i første rekke til prosjektplanleggere, oppdragsgivere, rådgivere og sertifikatholdere.

Formålet er at deltakerne etter endt kurs skal ha kjennskap til den nye registreringsmetodikken for MiS, og forstå hensikten med MiS og NiN. Kurset skal gi en oversikt over hva endringene innebærer, både kostnadsmessig og praktisk.

Bidragsytere fra Landbruksdirektoratet, Universitetet i Oslo, PEFC Norge og Miljødirektoratet vil til sammen dekke følgende temaer:

 • Formålet med MiS-kartlegging, og hvorfor NiN skal tas i bruk
 • Generell innføring i NiN-systemet, og hvordan man beskriver natur etter NiN
 • Ny MiS-metodikk med NiN. Veiledere/instrukser
 • Hvordan kartleggingen forholder seg til lover, forskrifter og PEFC
 • Krav i henhold til tilskudd og utsetting av oppdrag
 • Planlegging og gjennomføring av prosjekter, inkludert håndtering av data

 


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  NiN-kurs

  MiS-kartlegging med NiN. Kurs for feltkartleggere

  Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge). 

  Praktisk bruk av GIS i skog- og utmarksnæringer

  Skogkurs og Høgskolen i Innlandet, Evenstad, arrangerer kurs i bruk av GIS for planlegging i skogbruk og utmark

  Praktisk bruk av skogbruksplanen

  På kurset lærer du å benytte planen aktivt i forvaltningen av eiendommen. Utedelen med befaring, spørsmål og diskusjoner, og praktiske eksempler skal bidra til å styrke skogeiernes kunnskaper om skogbehandling. Kurset er tilrettelagt for skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.
   

  Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer


  Kurset er tilpasset skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.

  Skogeierne lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

  Produksjonsplanlegging

  Dette er et bedriftsinternt kurs for Nortømmer.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Miljøregistreringer i skog

  Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

 • Les artikkel
 • Laserdata sammenstillt med maskindata

  Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.
   

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook