VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

NiN-kurs

MiS-kartlegging med NiN. Kurs for feltkartleggere

Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge). 

Samtidig med at MiS er revidert, er NiN integrert som en del av metodikken. NiN (Natur i Norge) er utviklet for å kartlegge all natur i Norge på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017, skal bruke revidert MiS-metodikk. 

Kurstilbudet henvender seg til skogbruksplanleggere og andre taksatorer som skal ut i felt og kartlegge i henhold til MiS-instruksen. Kurset strekker seg over tre dager og inneholder både teori og praktiske øvelser. Etter endt kurs skal kursdeltakerne være i stand til å kartlegge MiS med NiN. De skal i tillegg forstå hensikten med MiS og NiN, og kjenne til forholdet mellom gammel og ny MiS-kartlegging. 

Kurset kan i tillegg egne seg for andre som jobber mer administrativt med MiS, dvs. de som skal planlegge, gi råd eller forvalte i henhold til MiS-kartlegging. Her kan man velge å kun delta én dag. Dag 1 gir en innføring i NiN og MiS-relatert NiN teori, samt konsekvenser ved implementering av NiN i MiS. En kort demonstrasjon i felt av naturtypebestemmelse etter NiN er inkludert i programmet.

Innhold 

 • Generell innføring i NiN sitt type- og beskrivelsessystem for natur i Norge med hovedvekt på fastmarks- og våtmarkssystemer med skog 
 • MiS-livsmiljøer og hvordan de er plassert i NiN-systemet 
 • Gjennomgang av «Veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NiN» 
 • Praktiske konsekvenser ved implementering av NiN i MiS
 • Rutiner og opplegg for behandling av data 
 • Feltdemonstrasjoner av naturtypebestemmelse etter NiN
 • Feltdag med instruktører, øvelser i mindre grupper. Øve på å bestemme naturtype og å kartlegge MiS-livsmiljøer etter NiN
   

Kursholdere

Landbruksdirektoratet

 • Jan Erik Nilsen
 • Linn Viken Bøe
 • Turid Asklund Trötscher

Naturhistorisk museum, UiO

 • Rune Halvorsen
 • Harald Bratli

Skogkurs

 • Anna Lena Albertsen

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  MiS-kartlegging med NiN. Kurs for prosjektplanleggere, rådgivere og sertifikatholdere.

  Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal planlegge, gi råd eller forvalte i henhold til MiS-kartlegging.

  Praktisk bruk av skogbruksplanen

  På kurset lærer du å benytte planen aktivt i forvaltningen av eiendommen. Utedelen med befaring, spørsmål og diskusjoner, og praktiske eksempler skal bidra til å styrke skogeiernes kunnskaper om skogbehandling. Kurset er tilrettelagt for skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.
   

  Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer


  Kurset er tilpasset skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.

  Skogeierne lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

  Produksjonsplanlegging

  Dette er et bedriftsinternt kurs for Nortømmer.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Laserdata sammenstillt med maskindata

  test på video

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.

 • Les artikkel
 • Miljøregistreringer i skog

  Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook