VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Nye skogbruksplaner i Nordre Land – praktisk bruk av planen

Skogeierne i Nordre Land fikk i 2018 nye skogbruksplaner og dette er et skreddersydd kurs i å gjøre seg kjent med den nye planpermen med kart, samt mobil-app.

Du tar med deg og bruker din egen plan aktivt på kurset. Du lærer å bruke planens informasjon til å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

 

Emner som gjennomgås:

 • Planpermens innhold
 • Skogens utviklingsfaser
 • Faguttrykk og terminologi
 • Kart og kartkoder
 • Skogbruksplan på mobiltelefon – appen DinSkog
 • Skogeierens miljøansvar
 • Skogfond og tilskuddsordninger
 • Viktigheten av skogskjøtsel
 • Skogbruksøkonomien ved hogst
 • Hvordan skogbruksplandata kan brukes i forbindelse med planlegging av skogkultur, beregne tømmerinntekter, veibygging.
 • Skogbrukets aktører

 

Varighet og praktisk info:

Ca 4 timer. Kaffe/servering. Pris kr 500,- .

Ta gjerne med deg partner eller neste generasjon skogeier. Partner eller neste generasjon skogeier som deltar sammen med skogeier får redusert kursavgifta med 50 %. 

Kursavgiften kan finansieres med skogfond.

Det blir tilbud om oppfølgingskurs på barmark, der en ser på skog i ulik alder og drøfter aktuelle tiltak.
 

Kursdatoer, kurssted og påmelding:

Torsdag 14/2: Fredheim grendehus, Aust-Torpa, kl 17.30-21.30
Mandag 18/2: Rådhuset på Dokka, møterom 4. etasje, kl 17.30-21.30
Tirsdag 19/2: Rådhuset på Dokka, møterom 4. etasje, kl 17.30-21.30
Mandag 4/3: Rådhuset på Dokka, møterom 4. etasje, kl 17.30-21.30
Torsdag 7/3: Fredheim Grendehus, Aust-Torpa kl 11.00-15.00
Torsdag 14/3: Rådhuset på Dokka, møterom 4.etasje, kl 17.30-21.30
Fredag 15/3: Fredheim Grendehus, Aust-Torpa kl 18.00-22.00

Alle som har smarttelefon bør ha lastet ned "Din Skog"- appen før kursframmøte, å ha med brukernavn og passord.

 

 


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Geir Myklestad

  Aktivt Skogbruk

  952 71 799

  gm@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  NiN-kurs

  MiS-kartlegging med NiN. Kurs for feltkartleggere

  Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge). 

  MiS-kartlegging med NiN. Kurs for prosjektplanleggere, rådgivere og sertifikatholdere.

  Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal planlegge, gi råd eller forvalte i henhold til MiS-kartlegging.

  Praktisk bruk av skogbruksplanen

  På kurset lærer du å benytte planen aktivt i forvaltningen av eiendommen. Utedelen med befaring, spørsmål og diskusjoner, og praktiske eksempler skal bidra til å styrke skogeiernes kunnskaper om skogbehandling. Kurset er tilrettelagt for skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.
   

  Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer


  Kurset er tilpasset skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.

  Skogeierne lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

  Produksjonsplanlegging

  Dette er et bedriftsinternt kurs for Nortømmer.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Laserdata sammenstillt med maskindata

  test på video

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.

 • Les artikkel
 • Miljøregistreringer i skog

  Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook