VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Smart bruk av skogfond

Smart bruk av skogfond

Skogfond er et svært gunstig virkemiddel. Når skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene.

Se kurspresentasjonen over: 2 minutter video.


For å delta på kurs, sjekk vår kurskalender


- eller ta kontakt med din nærmeste «skogfondinstruktør»


Kurset gir deg innsikt i hva skogfondet kan benyttes til, den økonomiske virkningen for skogeiers nettoinntekt, rutinene ved bruk av fondet, pålogging og praktisk bruk av eiendommens web-baserte skogfondskonto og beregning av nødvendig skogfondstrekk.

For bedre å forstå virkningen av skogfond, og hvordan de skattemessige fordelene framkommer, tar kurset i bruk «skogfondspillet» som viser pengeflyten når skogfondmidlene benyttes til å dekke investeringer i skogen.

På denne måten får deltakerne se hvordan skogeiers nettoinntekt øker etter ei drift og påfølgende investeringer - ved riktig bruk av skogfondsmidlene.

Emner for kurset

 • Når skal det innbetales midler til skogfond, og når er det fritatt?
 • Bruksområder for skogfondet, særlig de som gir skattefordel.
 • Beregning av skogfondsats.
 • "Skogfondspillet" som viser pengeflyten når skogfondet brukes, og merinntekten skogeieren sitter igjen med i lommeboka når skogfond utnyttes maksimalt.
 • Lønnsomheten av å bruke skogfond til investeringene (skogkultur, veier, planer, miljø, kompetanse mm.)
 • Skogeiendommens web-baserte skogfondskonto: Påloggingsprosedyre, oversikter og praktisk bruk. 

Varighet og praktisk info
Kurset varer 4 timer. Kurset legger vekt på spørsmål og diskusjon rundt emnene, og det er fordelaktig at deltakerantallet ikke overstiger 8-10 pr. kurs.


Kurs som arrangeres i nær fremtid:

Smart bruk av skogfond
 • Smart bruk av skogfond

 • Dato:

  30.01.2018


  Påmeldingsfrist:

  23.01.2018

 • Varighet:

  4 timer

 • Kommune:

  Aurskog-Høland

 • 770,-
 • Les mer
 • Smart bruk av skogfond
 • Smart bruk av skogfond

 • Dato:

  01.02.2018


  Påmeldingsfrist:

  25.01.2018

 • Varighet:

  4 timer

 • Kommune:

  Ullensaker

 • 770,-
 • Les mer
 • Smart bruk av skogfond
 • Smart bruk av skogfond

 • Dato:

  06.02.2018


  Påmeldingsfrist:

  02.02.2018

 • Varighet:

  4 timer

 • Region:

  Setesdal (Iveland-Bykle)

 • 800,-
 • Les mer
 • Smart bruk av skogfond
 • Smart bruk av skogfond

 • Dato:

  13.02.2018


  Påmeldingsfrist:

  09.02.2018

 • Varighet:

  4 timer

 • Region:

  Birkenes-Lillesand

 • 800,-
 • Les mer
 • Smart bruk av skogfond
 • Smart bruk av skogfond

 • Dato:

  15.02.2018


  Påmeldingsfrist:

  08.02.2018

 • Varighet:

  4 timer

 • Kommune:

  Sør-Odal

 • 770,-
 • Les mer
 • Vis alle kurs i Smart bruk av skogfond.

  Relaterte kursbeskrivelser

  Hva er tømmeret verdt

  Hva er tømmeret i skogen din verdt?

  Kurset skal gi deltakerne kunnskaper for å analysere egne tømmerressurser, og hjelp til prioriteringer.

  Nytt skattesystem

  Skattereglene for skognæringen har vært realtivt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer!

  Skogfond - nettkurs

  Smart bruk av Skogfond – Nettkurs

  I kurset «Smart bruk av skogfond» vil du få en grundig gjennomgang av hva skogfondsordningen er, hva den kan brukes til, samt den økonomiske fordelen du oppnår ved bruk av skogfond.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 13 Tap ved tidlig hogst

  Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene. Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen. 

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Ressurser og forvaltning

  Ressurser og forvaltning - Temabok

  Boka "Ressurser og forvaltning" inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmulighetene i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Smart bruk av skogfond - kurshefte

  Smart bruk av Skogfond - Kurshefte

  Dette kursheftet skal gi deg en pedagogisk innføring i hvorfor vi har skogfond, hvordan det virker, og ikke minst hvor god økonomisk ordning dette er for deg som skogeier.

 • 130,-
 • Pris eks. frakt

  Nåverdier og relative verdier - plastkort

  Brukes til å vurdere skogskjøtselstiltakenes lønnsomhet, og til å prioritere mellom skjøtselstiltak.

 • 10,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogfond

  Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skogfondets virkning for din økonomi. Skogkurs har også utarbeidet et  nettsted som viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

 • Les artikkel
 • Skog og ligning

  I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016 og 2017.
   

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook