VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Innføring i skogbruk – nettkurs

Dette er et kurs for deg som har lyst til å lære det grunnleggende om skogbruk. Det kan være at du er ny skogeier som har overtatt skogeiendom eller snart skal overta. Har du vært skogeier i lengre tid, men ikke hatt muligheten til å være en aktiv forvalter før nå, er også dette kurset for deg.

Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk og er delt opp i fire hovedemner som du skal gjennom:

1. Din skog – du som skogeier
Her skal du gjennom temaer som blant annet skogens betydning (både nasjonalt og for egen eiendom), litt om norsk skogpolitikk og skogbruksplanen som hjelpemiddel.

2. Skogbruk som næring
Her fokuseres det på emner som skogbrukets aktører og oppgavene de har, og vurdering av næringsmuligheter basert på eiendommens ressurser.

3. Verdier og inntektsmuligheter
For en skogeier er det viktig å være klar over hvilke verdier som finnes i skogen. Økonomiske støtteordninger som tilskudd og skogfond omtales, og transport og tømmeromsetning er også tema.

4. Skogens utviklingsfaser og skjøtsel
Innenfor skogbehandling ser man nærmere på hogstmodenhet, foryngelse, ungskogpleie og tynning, og du får en oversikt over hvordan skogen bør stelles.

Gjennom det nettbaserte læringsmiljøet vil du som kursdeltaker få tilgang til fagstoff, interaktive tester og oppgaver. Du vil bli fulgt opp av en faglig veileder gjennom kurset. Etter endt kurs vil du motta et kursbevis som dokumentasjon på hva du har gjennomført. Arbeidsmengden til fjernundervisningskurset anslås til 8-12 timer.


Senior prosjektleder Trygve Øvergård er veileder.

Det kan også arrangeres en skogdag etter at kurset er fullført. Dette må avtales med veileder underveis i kurset.

Pris: Kr 1400,- inkl. lærebok
Lærebok: «Innføring i Skogbruk»

Meld deg på her !


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Trygve Øvergård

  Skogbehandling, PEFC Skogstandard

  952 24 019

  to@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Nye skogeiere

  Innføringskurs i skogbruk.

  Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi ut fra filosofien «din skog - dine muligheter». Kurset tilpasses skogeiernes forkunnskaper, ønsker og behov.

  Skogmentor - nettkurs

  Skogmentor – Nettkurs

  Til deg som vil utdanne deg til lokal skogmentor for nye skogeiere: Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og dialog med nye skogeiere, samt de viktigste temaene om skogbehandling. Det gir et godt fundament og faglig ballast, og setter skogbruket inn i et samfunnsperspektiv. Hensikten er å ruste skogmentoren til å etablere kontakt og faglig dialog med nye skogeiere.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Innføring i skogbruk - Temabok

  Boka gir en enkel og kortfattet innføring i sentrale spørsmål både ved det å administrere og forvalte en eiendom og i hvordan skogen normalt skjøttes.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 07 Skogbruk og kulturminneforvaltning

  Kildene til størstedelen av vår historie ligger ikke i arkiver eller på museer,men i bygninger, vegfar, ?øtningsanlegg, gravhauger, fangstgroper og alle deandre kulturminnene som ligger i landskapet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • 0,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I fem filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • Les artikkel
 • Skogstatistikk for Norge og fylkene

  Statistikkene her omfatter avvirkning for salg, tilvekst og stående volum basert på SSB og Landskogtakseringens data.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook