MiS-kartlegging med NiN. Kurs for prosjektplanleggere, rådgivere og sertifikatholdere.

Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal planlegge, gi råd eller forvalte i henhold til MiS-kartlegging.

Samtidig med at MiS er revidert, er NiN integrert som en del av metodikken. NiN (Natur i Norge) er utviklet for å kartlegge all natur i Norge på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017, skal bruke revidert MiS-metodikk.

Kurset er tilbud til alle interesserte, men henvender seg i første rekke til prosjektplanleggere, oppdragsgivere, rådgivere og sertifikatholdere.

Formålet er at deltakerne etter endt kurs skal ha kjennskap til den nye registreringsmetodikken for MiS, og forstå hensikten med MiS og NiN. Kurset skal gi en oversikt over hva endringene innebærer, både kostnadsmessig og praktisk.

Bidragsytere fra Landbruksdirektoratet, Universitetet i Oslo, PEFC Norge og Miljødirektoratet vil til sammen dekke følgende temaer:

 • Formålet med MiS-kartlegging, og hvorfor NiN skal tas i bruk
 • Generell innføring i NiN-systemet, og hvordan man beskriver natur etter NiN
 • Ny MiS-metodikk med NiN. Veiledere/instrukser
 • Hvordan kartleggingen forholder seg til lover, forskrifter og PEFC
 • Krav i henhold til tilskudd og utsetting av oppdrag
 • Planlegging og gjennomføring av prosjekter, inkludert håndtering av data

 

Kontakt

 • Anna Lena Albertsen

  Senior prosjektleder

  Lære med skogen

  Telefon: 971 65 634

  E-post: ala@skogkurs.no