felling med motorsag

Hogst med motorsag - 15 timer

Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.

Kursdeltaker får opplæring i sikre felle- og kvisteteknikker. Sikkerhet og sikkerhetsregler. Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan hvordan et planlagt hogstopplegg bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte. Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.

Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag for denne type arbeidsoppgaver, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

Emner for kurset

 • Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
 • Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
 • Bruk av arbeidsbenker.
 • Sikkerhet og bruk av et hogstopplegg, tilrettelagt for uttransport.
 • Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
 • Kapping av stammer i spenn.
 • Flerbrukshensyn
 • Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

Varighet og praktisk info
15 timer. På kurset benytter deltakerne sin egen sag og eget verneutstyr. Minimumsalder er 15 år (må ha fyllt 15 år innen kursstart). 5-6 deltakere pr kurs. Kurs gjennomføres både på yrkesdager og lørdager.

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no