Tømmer

Virkesutnytting ved manuell hogst


Dette kurset gir kunnskap om god utnyttelse av tømmerressursene. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å kappe trærne til en best mulig pris. I tillegg får skogeieren innblikk i hvordan  avvirkningen kan tilpasses den enkelte eiendoms skogressurser ut i fra de varierende konjunkturene/tømmerprisene i markedet.


Å utnytte gammelskogressursene optimalt er svært viktig for et godt økonomisk resultat av skogproduksjonen. Det er  hovedhogsten som gir skogeieren den største og viktigste inntekten i omløpet. Derfor er kunnskap om virkesutnytting et sentralt tema for den som utfører hogsten.

På kurset lærer du å kappe trestammene i henhold til periodens gjeldene priser, vurdert ut fra stammens kvalitet, lengde og stokkdiameter. Av en kubikkmeterverdi på 350-450 kr er det fort gjort å kappe bort sagtømmer for flere ti-talls kroner/m3 dersom man ikke kjenner sortimenter, kvalitetskravene, tømmerprisene og kjøperens ønsker.

Ulike prislister kan favorisere ulike skogtyper forskjellig (lang skog med liten avsmalning - f.eks. høg bonitet, kortere skog med større avsmaling - f.eks. låg bonitet, skog med liten/høg massevirkeandel, skog med "spesialsortimenter" ol.).
De kortere kursene gir konkret innføring i kapping etter periodens priser, og er til stor hjelp for skogeiere som i etterkant av kurset skal utføre hogst. 

På 15 og 52.5 timers kurset lærer du også å planlegge og gjennomføre hogsten og framkjøringen i skogen på en effektiv måte.

Emner for kurset

 • Planlegging av hogst ut fra pristabeller, sortimenter og kvaliteter.
 • Forstå pristabellens oppbygging og virkemåte, og hvordan dette har betydning for prioritering av bestand/skogtype for hogst.
 • Kunnskap om ulike virkessortimenter og virkeskrav.
 • Virkeskontrakt, leveringsbestemmelser og rutiner ved tømmerleveranse.
 • Aptering med stokkpristabell ut fra periodens priser og målereglement. Lage seg tommelfingerregler.

Varighet og praktisk info
Anbefalt varighet: 10-15 timer (andre kursvarigheter: 4 - 7,5 og 52,5 timer)
Kursinnholdet og hvor grundig hvert emne behandles blir justert i forhold til kursvarighet og deltakernes behov.
Kursene gjennomføres med 5-6 deltakere.

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no