Fem nye Skogkurs info om miljøhensyn i skogbruket

Ulike miljøhensyn og fokus på bærekraft blir stadig mer aktuelt i det moderne skogbruket. Skogkurs lanserer nå fem nye info-ark om temaet.

Denne serien med info-ark er ment for å gi skogeiere og ansatte i skogbruksnæringen en kortfattet innføring i ulike tema og forklare mye brukte begreper som til tider kan være vanskelig å forstå. Det er også lenket videre til relevante nettsider, der man kan fordype seg mer. 

I denne omgang er temaene:

 • Biologisk mangfold
 • Rødlista
 • Fremmede arter
 • Kulturminner i skog
 • Kantsoner


Last ned her!


 

Kontakt

 • Martin Moi Stener

 • Martin Moi Stener

  Prosjektleder

  Miljøkommunikasjon og skogsertifisering

  Telefon: 454 50 662

  E-post: mms@skogkurs.no