Jon Sigurd Leine, godt i gang på Skogkurs

Skogkurs sin nye medarbeider på driftsteknikk og utmark startet opp i begynnelsen av november, er 47 år gammel og kommer fra Gausdal.

Jon Sigurd vil arbeide med temaer innen vei/infrastuktur og utnyttelse av utmarksressursene i næringsmessig sammenheng. Han er utdannet Utmarksforvalter fra Evenstad og har en mastergrad i skogfag fra NMBU. De siste 11 år har han arbeidet hos Fylkesmannen i Oppland med fokus på driftsteknikk og hjortevilt/beiteskader. Denne erfaringen vil også komme godt med i utviklingen av ulike kompetansetilbud til offentlig forvaltning.

Kontakt

  • Jon Sigurd Leine

  • Jon Sigurd Leine

    Senior prosjektleder

    Driftsteknikk og utmark

    Telefon: 915 81 196

    E-post: jsl@skogkurs.no