Tining av stikkrenne. (Foto: Romeriks Almenningene v/ Johannes Enersen)

Tining av stikkrenner

Nå er det sesong for tining av stikkrenner! Tette stikkrenner kan forårsake store vann- og erosjonsskader på en vei.

En stikkrenne som har fryst bør tines like før snøsmeltingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

Vær og temperaturforhold er ikke enkle å styre og man kan oppleve at stikkrenne som er åpnet fryser igjen eller at man kommer for seint slik at vannet er demmet opp og står og presser imot veien. En hovedregel kan være å tine stikkrennene når vannmengden er stigende, men før «flommen» er et faktum.


Mer om tining av stikkrenner på Kunnskapsskogen

 

 

Kontakt

  • Martin BrĂ¥then

  • Martin BrĂ¥then

    Prosjektleder

    Driftsteknikk, infrastruktur og utmarksnæring

    Telefon: 976 11 916

    E-post: mb@skogkurs.no