Skatt og skogfond er aktuelt som aldri før!

Skogkurs tilbyr fagtemaet Skatt og skogfond på skogkvelder rundt hele landet i disse dager. Sist ut var tilbud til skogeiere i Fåberg/Lillehammer, Gausdal og Øyer gjennom Mjøsen skog SA. Her var det mye vi ikke var klar over var tilbakemelding fra deltagerne. Dette burde vi ha visst tidligere!

Om lag 40 skogeiere fikk en gjennomgang av mulighetene og virkningen av skogfondsordningen og ikke minst påfyll av kunnskap om skattereglene for skogbruket.

Om skogkveldene

Skogfond er en viktig økonomisk rammebetingelse for skogbruket. Sammen med skattesystemet gir dette rammebetingelser som er viktige å kjenne og forstå konsekvensen av.

Skogfond benyttes til det meste av det som blir utført av ungskogpleie og foryngelse. Skogfaglig sett er det et ytterligere behov for disse tiltakene, men det avsettes ofte for lite til tiltak som ikke skal utføres umiddelbart etter en avvirkning. Spesielt gjelder dette mindre eiendommer. Selv om skogfondsregelverket gir mulighet til bruk av skogfond til mange ulike aktiviteter ser vi også at bredden i ordningen ikke benyttes optimalt.

Temaer som behandles:

 • Hva kan skogfond brukes til
 • Eget arbeid – hvordan håndterer vi dette
 • Hvordan er det nye skattesystemet bygd opp
 • Skattenivå hos ulike skogeiergrupper
 • Mva problematikk
 • Hva betyr samspillet mellom skogfond og skatt for ulike skogeiergrupperinger
 • Effekten av skogfond og skatt
 • Konsekvenser av endret mva regelverk

Aktuelle verktøy

Kanskje det er aktuelt med en skogkveld i ditt område også?

 

Kontakt

 • Bjørn Helge Bjørnstad

  Prosjektkoordinator

  Skogøkonomi

  Telefon: 905 05 874

  E-post: bhb@skogkurs.no