Utmark som næring

Utmark som næring - nytt kurs

Skogbrukets Kursinstitutt  har i samarbeid med NORSKOG, utviklet  opplæringstilbudet: Utmark som næring. Første kurs er satt opp på Honne, Biri  7.-8. juni 2019.

Kurset har produktutvikling av jakt og innlandsfiske som hovedfokus, men vektlegger også tilrettelegging av andre aktiviteter som vandring, sykling, padling og åtefotografering.

Målgrupper for kurset er grunneiere som vil kartlegge og utvikle utmarks-ressursene på sin eiendom, jakt- og/eller fiskeguider, tilbydere av reiselivstjenester, studenter ved høyskole og universitet med studier innen utmarksforvaltning, jakt, fiske, naturveiledning ol., deltagere på voksenagronomkurs som vil øke kunnskapen om utmark som næring og lærere/instruktører på videregående skoler med naturbruk.

Kurset går over to dager - 15 timer - med instruktør, og det er nå satt opp et kurs på Honne, Biri  7.-8. juni 2019
 


For mer informasjon og påmelding


 

Kontakt

  • Dagh Bakka

    Prosjektleder

    Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

    Telefon: 950 87 195

    E-post: db@skogkurs.no