Skogbrukslærere med faglig påfyll

Åtte lærere fra fem naturbruksskoler har i dag gjennomgått intruktørkurs i «Dokumentert sikkerhetsopplæræring på skogsmaskiner». Stadig flere skoler får nye og moderne skogsmaskiner. Da er det viktig at intruktørkompetansen holder tritt.

Arbeidsmiljølovens «Forskrift om utførelse av arbeid» setter krav til sikkerhetsopplæring før du kan kjøre skogsmaskin. Det gjelder også elever under utdanning. De 8 lærerne fra Mosjøen, Saggrenda, Sønsterud, Søve og Valle har har nå kompetanse til å gi denne opplæringen til egne elever. 

På bildet ser vi Skogkurs sin maskininstruktør Ole Bertil Reistad foran en entusiastisk gruppe lærere. På Kongsvinger i dag var det lærerne som satt på skolebenken.

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no