Nytt kurstilbud: Foredling av hjorteviltkjøtt

Skogkurs har nå utvidet kurset om foredling av hjorteviltkjøtt til 15 timer over to dager. Det er spesielt tiltenkt feltkontrollører som driver eller vurderer å starte viltkjøtt-foredling som lokale detaljister.

Første dag fokuserer på etablering og drift av småskala foredlings-anlegg. Andre dag tar for seg praktisk nedskjæring av hjortevilt for salg. Forelesere er viltansvarlig fra Skogkurs, veterinær fra Mattilsynet og instruktør fra Animalia.

Det er for 2019 satt opp tre kurs:

- 5. og 6. juni på Jakt og Fiskesenteret på Flå


- 4. september, Kvatninga planteskole og 5. september Langmyr Slakt, Overhalla
 

- 6. november, Eikely Senter og 7. november på Mykland vilt i Froland


Da det andre dagen skal skjæres ned en halv elg eller hjort pr deltager, er det begrenset hvor mange deltagere det er plass til på kursene.

 

Kontakt

  • Dagh Bakka

    Prosjektleder

    Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

    Telefon: 950 87 195

    E-post: db@skogkurs.no