«Skoglig anpassning för ett ändrat klimat»

Skogkurs, NIBIO og svenske SKOGFORSK er medvirkende i et samarbeidsprosjekt (Interreg) mellom Fylkesmannen i Trøndelag og Skogstyrelsen i Sverige. Innen 2020 skal vi ha lagt grunnlaget for en jevn og bærekraftig virkesforsyning, tilpasset klimaendringene.

Prosjektet skal samle og publisere informasjon om teknikker og metoder som sikrer skogsindustrien råstofftilgang igjennom hele året, til tross for store variasjoner i vær og føre.

Løsningene må takle både knusktørre perioder som nå i sommer til et mildere og våte vintre slik vi hadde i 2016/2017. Et delmål er å kunne utvikle kurs som vil hjelpe skogbruket å tilpasse seg endringene i vær og føre.

Det arrangeres en rekke samlinger både på norsk og svensk side ila. 2019 og 2020 innenfor temaene:

 • Drifter på bæresvak mark
 • Drifter i bratt terreng
 • Skogsbilveier
   


Følg med på når, hvor og hvem å kontakte her

 

 


 

Kontakt

 • Martin Bråthen

 • Martin Bråthen

  Prosjektleder

  Driftsteknikk, infrastruktur og utmarksnæring

  Telefon: 976 11 916

  E-post: mb@skogkurs.no