Fagsamling vei 2018 med rekordmange deltakere

Fagsamling vei 2018

Årets fagsamling vei ble arrangert i Vestfold den 17. og 18. oktober. Hele 72 personer møtte opp til årets samling, noe som er rekord. Fagsamlingen ble utført med foredrag på Quality Hotel i Tønsberg og ekskursjon påfølgende dag til ulike destinasjoner i Vestfold.

Dag 1
Ulike foredragsholdere tok opp temaer som bruk av ulike fjeltyper til veibygging (v/ Ole Nashaug), etablering av fjelltak/sprenging av fjell (Kjell Foss AS) og sprengfjell-teknikk (entrep. P.A. Lia) før lunsj. Geosynteser og rør blir stadig viktigere i veianlegg og Viacon presenterte noe av hva som finnes i markedet. Forskning er viktig for å forstå og kanskje kunne gjøre noe med dagens og fremtidens utfordringer i et veianlegg. Mikael Bergqvist fra Skogforsk gikk inn på noe av det som er aktuelt i Sverige. Bruer og bæreevne er i fokus, noe som er av interesse også for norske forhold.

Etter en kort pause ble temaet bæreevneklassifisering gått nøyere igjennom av Safecontrol, før Skogkurs tok opp mangelen på veivedlikehold som følge av inaktive og sovende veilag. Veivedlikeholdsforeninger kan være en organisering som kan forbedre situasjonen og VVFWEB er et glimrende verktøy som letter regnskapet. Til slutt ble naturskadetakst gått igjennom av en rutinert veiplanlegger, Terje Uthushagen. Skader på veianlegg som følge av økt ekstremvær vil trolig forekomme oftere i årene fremover. Dagen ble rundet av og deltagerne møttes seinere til utsøkt middag og god stemning. 

 


Foredragene fra fagsamlingen finner du her.
 

 

Dag 2
Fullastet buss dro av gårde til Bakke Mølle. Et kulturhistorisk innslag. Der innehaver loset deltagerne gjennom mange hundre år med mølle og sagbrukshistorie. Neste stopp var på en skogsbilvei i Holmestrand, vest for innsjøen Eikeren. Denne veien ble tatt av flom, noe som førte til opprusting og omlegging av veitraseen i 2014. Nevnte entreprenør P.A. Lia sto for arbeidet med sprengfjellteknikk. Veien er langbratt og svingete pga. topografien, men en ting er sikkert: bæreevnen og drenssystemene er upåklagelig. Skogeier og skogeiers regnskapsfører kom med nyttig informasjon om strategi, skogbeskatning, bruk av skogfond og tilskudd før lunsj til en fantastisk utsikt og strålende sol.  

Siste stopp ble på en skogsbilvei nær Haslestad Bruk. Denne veien er under opprusting av den samme entreprenøren P.A. Lia, også etter metoden sprengfjellteknikk. Som veien befart tidligere er denne også bratt og svingete, men like solid. Sprengfjellteknikken sørger for å danne dype drenerende grøfter og et solid bærelag. Det benyttes kun graver med boreapplikasjon og en annen graver til å sortere og legge ut massene fortløpende. Valsing og utlegging av tilkjørt slitelag er egne operasjoner som gjennomføres til slutt. For mange er denne teknikken mindre kjent enn f.eks. bruk av fjelltak underveis på veien. Det fascinerende er at prisen og kvaliteten blir omtrent den samme. Noen mangler ble riktignok avdekket av de deltagende veiplanleggere på samlingen, som enkelte stigninger og kurver som var noe for bratte og smale. Dette er vesentlige momenter for å sikre trygg transport på veien.

Konklusjonen bør være at: for å bygge om en skogsbilvei i krevende terreng eller bygging av ny vei, bør man benytte en god veiplanlegger til å utarbeide en oversiktlig byggeplan, gjerne i dialog med en kompetent entreprenør.  


Rekordmange deltakere på fagsamling vei 2018

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Steinar Lyshaug

  Driftsteknikk,og Infrastruktur

  996 37 311

  sl@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

  Dato: 03.12.2021

  Region: Førde

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 06.12.2021

  Region: Telemark

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 06.12.2021

  Kommune: Sogndal

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

  Dato: 06.12.2021

  Region: Kaupanger

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook