Foto: Mikael Fønhus

Pilotprosjekt – registrering av bæreevne i skog

Sammen med Skogeierforbundet, NIBIO og skogeierandelslagene Viken, Mjøsen og Glommen gjennomfører SKOGKURS nå i høst 2016 et pilotprosjekt, kalt Bæreevneregistrering i skog.

På feltkurs for Skogkurs sine innleide feltmedarbeidere demonstrerer seniorforsker Dag Fjeld (NIBIO) bruken av fallodd.
 
Et av instrumentene som brukes under feltregistreringen er et såkalt penetrometer som måler tetthet og gjennomtrengelighet i jordarten.

Industriens behov for ferskt virke året rundt gjør at det må hogges tømmer jevnt til alle årstider. Helårlig drift er dessuten nødvendig for å sysselsette entreprenørene og holde kostnadene nede.

For å kunne planlegge for en jevn virkesforsyning gjennom året, er rett klassifisering av bæreevne i terrenget er en fundamental forutsetning. Sporskader, avrenning og vannhusholdning er dessuten tema som får stadig større oppmerksomhet. Disse utfordringene øker på grunn av endret klima med mindre tele og mer og kraftigere nedbør. Samtidig vet vi at allmenheten får stadig lavere toleranse for terrengskader.

For å forebygge og redusere skader, er det avgjørende med gode planleggingsverktøy. Ved å gradere skogmarka i bæreevneklasser, kan skogbruket få et godt og anvendbart verktøy for planlegging av drifter gjennom året. Sammen med de nye markfuktighetskartene som er i ferd med å utvikles, vil en metode for bæreevneklassifisering gi den som planlegger viktig informasjon om anbefalt driftstidspunkt.

Målsetting med pilotprosjektet er å utvikle og teste en metode for en klassifisering av bæreevne for skogsdrift. Med et vellykket pilotprosjekt, kan man gå videre med et hovedprosjekt for å få fram enkle, standardiserte tabeller for bæreevneklassifisering tilpasset alle landsdeler.

Feltregistreringer pågår i disse dager og utføres av skogsmaskinførerne Terje Stubberud fra Johansen Skogsdrift, Emil Listerud fra Valdres Skog og Ole Bertil Reistad.


 

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 10.12.2019

  Kommune: Lillesand

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Smart bruk av skogfond

  Dato: 11.12.2019

  Region: Setesdal (Iveland- Bykle)

  Varighet: 4 timer

 • 830,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 11.12.2019

  Region: Sogndal

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 19.12.2019

  Kommune: Nome

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Juletreproduksjon - Temabok

  Boka er et resultat av et samarbeid mellom Norsk Juletre og Skogbrukets Kursinstitutt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Felling

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Les artikkel
 • Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Verktøy for kalkulasjon av skogsdrift

  Første betingelsen for å unngå kostnader er å kjenne kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak - kortsiktige og langsiktige.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook