Foto: Mikael Fønhus

Pilotprosjekt – registrering av bæreevne i skog

Sammen med Skogeierforbundet, NIBIO og skogeierandelslagene Viken, Mjøsen og Glommen gjennomfører SKOGKURS nå i høst 2016 et pilotprosjekt, kalt Bæreevneregistrering i skog.

På feltkurs for Skogkurs sine innleide feltmedarbeidere demonstrerer seniorforsker Dag Fjeld (NIBIO) bruken av fallodd.
 
Et av instrumentene som brukes under feltregistreringen er et såkalt penetrometer som måler tetthet og gjennomtrengelighet i jordarten.

Industriens behov for ferskt virke året rundt gjør at det må hogges tømmer jevnt til alle årstider. Helårlig drift er dessuten nødvendig for å sysselsette entreprenørene og holde kostnadene nede.

For å kunne planlegge for en jevn virkesforsyning gjennom året, er rett klassifisering av bæreevne i terrenget er en fundamental forutsetning. Sporskader, avrenning og vannhusholdning er dessuten tema som får stadig større oppmerksomhet. Disse utfordringene øker på grunn av endret klima med mindre tele og mer og kraftigere nedbør. Samtidig vet vi at allmenheten får stadig lavere toleranse for terrengskader.

For å forebygge og redusere skader, er det avgjørende med gode planleggingsverktøy. Ved å gradere skogmarka i bæreevneklasser, kan skogbruket få et godt og anvendbart verktøy for planlegging av drifter gjennom året. Sammen med de nye markfuktighetskartene som er i ferd med å utvikles, vil en metode for bæreevneklassifisering gi den som planlegger viktig informasjon om anbefalt driftstidspunkt.

Målsetting med pilotprosjektet er å utvikle og teste en metode for en klassifisering av bæreevne for skogsdrift. Med et vellykket pilotprosjekt, kan man gå videre med et hovedprosjekt for å få fram enkle, standardiserte tabeller for bæreevneklassifisering tilpasset alle landsdeler.

Feltregistreringer pågår i disse dager og utføres av skogsmaskinførerne Terje Stubberud fra Johansen Skogsdrift, Emil Listerud fra Valdres Skog og Ole Bertil Reistad.


 

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Vedlikehold av motorkjedesag

  Dato: 02.10.2020

  Kommune: Orkland

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 260,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie

  Dato: 05.10.2020

  Kommune: Steinkjer

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 05.10.2020

  Kommune: Tromsø

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 05.10.2020

  Region: Ringerike

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • SKOGKURS Resymé

  SKOGKURS Resymé er kortfattede publikasjoner om aktuelle skogbrukstemaer. Last ned gratis - alle resyméene er i pdf-format tilrettelagt for utskrift (4 A4-sider). For å laste ned: klikk på Nr. og tekst!

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook