Fagsamling veg 2013

 

Fagsamling veg er et «Forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen skogbrukets driftsteknikk». Årets arrangement som er det 24. i rekken, ble gjennomført i Eid kommune i Sogn og Fjordane. Tema for årets samling var «Skognæringa og forvaltningens utfordringer ved større naturkatastrofer». 

Rundt 60 personer var med på samlinga som gikk over 3 dager. Den første dagen var avsatt til skogbrukets egne vegplanleggere. Det var lagt til rette for at også studenter kunne delta.

«300 000 m3 gran vindfelt + ein del furu og lauv»
Deltakerne på samlinga fikk både høre og se hva et stadig «våtere og villere klima» kan medføre av blant annet skogskader og økonomisk tap både for den enkelte og for samfunnet. Vegplanleggere i skogbruket, representanter for offentlig og privat veiledningstjeneste og skogstudenter fra HiH, avdeling Evenstad og Norges miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) utvekslet kunnskap og diskuterte «grep» som må gjøres  for å stå bedre rustet ved neste «angrep». Det er ingen tvil om at kysten har store utfordringer.

Vindfallhogst i bratt og vanskelig terreng
En helhetlig planlegging av infrastrukturtiltak er en forutsetning for å lykkes. Dette omfatter både skogsveger, offentlige veger og terminaler. Det var derfor avsatt en egen dag for skogbrukets vegplanleggere. Deres fagkompetanse er helt nødvendig for å sikre at planlegging og bygging av skogsveger skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Dette omfatter også å hindre erosjon og skredfare.

«Mange teigar små»
Vindfall-hogst er både faglig utfordrende og farlig. Det blir ikke bedre av at terrenget står «på kant» og eiendomsgrensene er «tette som hagl». «Skogsamdrift», god planlegging, riktig arbeidsteknikk og egnet utstyr er nærmest en forutsetning for å få tømmeret til veg.

Manglende skogfaglig kompetanse i kommunene
Fagsamling veg ambulerer mellom ulike regioner i landet både for å sikre at ulike regionale problemstillinger blir belyst, men også som et tilbud om faglig utvikling og kompetanseheving av skogbrukets lokale og regionale skogforvaltning- og veiledningstjeneste. Tidspunkt, sted og tema for neste års samling vil bli annonsert på vår hjemmeside i juli 2014. 

Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 10.12.2019

  Kommune: Lillesand

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Smart bruk av skogfond

  Dato: 11.12.2019

  Region: Setesdal (Iveland- Bykle)

  Varighet: 4 timer

 • 830,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 11.12.2019

  Region: Sogndal

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 19.12.2019

  Kommune: Nome

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Juletreproduksjon - Temabok

  Boka er et resultat av et samarbeid mellom Norsk Juletre og Skogbrukets Kursinstitutt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Felling

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Les artikkel
 • Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Verktøy for kalkulasjon av skogsdrift

  Første betingelsen for å unngå kostnader er å kjenne kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak - kortsiktige og langsiktige.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook