Fagsamling veg 2013

 

Fagsamling veg er et «Forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen skogbrukets driftsteknikk». Årets arrangement som er det 24. i rekken, ble gjennomført i Eid kommune i Sogn og Fjordane. Tema for årets samling var «Skognæringa og forvaltningens utfordringer ved større naturkatastrofer». 

Rundt 60 personer var med på samlinga som gikk over 3 dager. Den første dagen var avsatt til skogbrukets egne vegplanleggere. Det var lagt til rette for at også studenter kunne delta.

«300 000 m3 gran vindfelt + ein del furu og lauv»
Deltakerne på samlinga fikk både høre og se hva et stadig «våtere og villere klima» kan medføre av blant annet skogskader og økonomisk tap både for den enkelte og for samfunnet. Vegplanleggere i skogbruket, representanter for offentlig og privat veiledningstjeneste og skogstudenter fra HiH, avdeling Evenstad og Norges miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) utvekslet kunnskap og diskuterte «grep» som må gjøres  for å stå bedre rustet ved neste «angrep». Det er ingen tvil om at kysten har store utfordringer.

Vindfallhogst i bratt og vanskelig terreng
En helhetlig planlegging av infrastrukturtiltak er en forutsetning for å lykkes. Dette omfatter både skogsveger, offentlige veger og terminaler. Det var derfor avsatt en egen dag for skogbrukets vegplanleggere. Deres fagkompetanse er helt nødvendig for å sikre at planlegging og bygging av skogsveger skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Dette omfatter også å hindre erosjon og skredfare.

«Mange teigar små»
Vindfall-hogst er både faglig utfordrende og farlig. Det blir ikke bedre av at terrenget står «på kant» og eiendomsgrensene er «tette som hagl». «Skogsamdrift», god planlegging, riktig arbeidsteknikk og egnet utstyr er nærmest en forutsetning for å få tømmeret til veg.

Manglende skogfaglig kompetanse i kommunene
Fagsamling veg ambulerer mellom ulike regioner i landet både for å sikre at ulike regionale problemstillinger blir belyst, men også som et tilbud om faglig utvikling og kompetanseheving av skogbrukets lokale og regionale skogforvaltning- og veiledningstjeneste. Tidspunkt, sted og tema for neste års samling vil bli annonsert på vår hjemmeside i juli 2014. 

Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

  Dato: 03.12.2021

  Region: Førde

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 06.12.2021

  Region: Telemark

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 06.12.2021

  Kommune: Sogndal

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

  Dato: 06.12.2021

  Region: Kaupanger

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook