Seminaret Hjortevilt 2017

Landets viktigste arrangement for formidling av ny kunnskap og reflekterte holdninger om hjortevilt er nå klart. Skogkurs har også i år ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring.
 

Vilt-faglig løft på Hamar 29. og 30. mars
 
Landets viktigste arrangement for formidling av ny kunnskap og reflekterte holdninger om hjortevilt er nå klart. Skogkurs har også i år ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring.

Vi venter 240 deltakere fra bl. a. forskning og undervisning, offentlig og privat forvaltning, organisasjoner og med grunneiere og jegere fra hele Norge.

Dette er 13. seminaret i rekken, og det blir også i år stor spennvidde i programmet. Det vil omhandle faglige, biologiske nyheter om hjorteviltartene elg, hjort og rådyr og deres arealbruk, nye verktøy i forvaltningen og om endringer i Hjorteviltforskriften og de konsekvenser det vil få. Vi vil, særlig andre dag, lære mer og reflektere om tema knyttet til utøvelsen av jakt på hjortevilt.

Vi har innen de ulike tema skaffet 16 av landets mest sentrale forelesere med førstehånds kunnskap og erfaring.

Seminaret er i år lagt til Scandic Hotell i Hamar sentrum. Arrangementet åpnes av fylkesmann Sigbjørn Johnsen onsdag 29. mars kl.11.00 og avsluttes etter lunsj torsdag den 30. mars.

Gå inn på www.hjorteviltseminar.no for mer informasjon og påmelding.

Påmeldingsfrist 1. mars. Deltakerbegrensning

Kontakt

  • Seniorrådgiver

    Gunnar O. Hårstad

    Elgbeitetaksering mm.

    917 23 876

    goh@skogkurs.no

  • Finn andre ansatte

  • Del
  • Kurs

    Kurs

    Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

    Dato: 02.03.2021

    Region: Stryn

    Varighet: 15 timer

  • 2 050,-
  • Påmelding og informasjon
  • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

    Dato: 03.03.2021

    Kommune: Namsos

    Varighet: 15 timer

  • 2 050,-
  • Påmelding og informasjon
  • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

    Dato: 04.03.2021

    Kommune: Ulvik

    Varighet: 15 timer

  • 2 550,-
  • Påmelding og informasjon
  • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

    Dato: 04.03.2021

    Region: Førde

    Varighet: 15 timer

  • 2 050,-
  • Påmelding og informasjon
  • Vis alle kurs

    Butikk

    Butikk

    Ettersøk - av skadet hjortevilt

    Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

  • 200,-
  • Pris eks. frakt

    Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

    I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

  • 200,-
  • Pris eks. frakt

    Vis flere produkter

    Kunnskap

    Kunnskap

    Riktig og sikker hogst med motorsag

    Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

  • Les artikkel
  • Skogkurs på Youtube

    Viktige begreper i skogbruket

    Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

  • Les artikkel
  • Vis flere artikler

    Facebook