Øyvind Juliussen godt i gang på Skogkurs

Vår nye kollega Øyvind Juliussen startet opp 1. oktober. Arbeidsoppgavene er veiledning og kursvirksomhet rettet mot offentlig forvaltning, samt oppgaver innen jakt- og utmarksbasert næring.

Øyvind har bakgrunn som skogbrukssjef med ansvar for viltforvaltning i Nord-Odal kommune og har tidligere erfaring som landbruksveileder i skogbruk i Sør-Odal kommune. Han har jobbet mye med kommunal viltforvaltning, fallviltgruppe og det kommunale rovviltlaget, og har dermed solid erfaring med jakt/vilt som fagområde. I tillegg har han jobbet mye med veiplanlegging og vedlikehold av skogsbilveier. Øyvind er utdannet forstkandidat fra NMBU (2007).

  • Del
  • Kurs

    Kurs

    Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

    Dato: 24.01.2020

    Kommune: Sunndal

    Varighet: 4 timer

  • 1 060,-
  • Påmelding og informasjon
  • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

    Dato: 25.01.2020

    Kommune: Eigersund

    Varighet: 7.5 timer

  • 2 400,-
  • Påmelding og informasjon
  • Hogst med motorsag - 15 timer

    Dato: 25.01.2020

    Kommune: Sunndal

    Varighet: 15 timer

  • 2 340,-
  • Påmelding og informasjon
  • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

    Dato: 28.01.2020

    Region: Helgeland

    Varighet: 15 timer

  • 1 870,-
  • Påmelding og informasjon
  • Vis alle kurs

    Butikk

    Butikk

    Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

    I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

  • 200,-
  • Pris eks. frakt

    Vis flere produkter

    Kunnskap

    Kunnskap

    Felling

    Dokumentert sikkerhetsopplæring

    1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

  • Les artikkel
  • Hjortevilt 2020

    Landets største seminar om hjorteviltet, på Ringsaker 25. og 26. mars.
    –  forvaltning – jakt – nettverksbygging

  • Les artikkel
  • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

    Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

  • Les artikkel
  • Vis flere artikler

    Facebook