Skogeiere i vest lærer om Norsk PEFC Skogstandard

Etter fusjonen mellom Vestskog og AT Skog er det større fokus på PEFC Skogstandard.  Skogeiere som  hogger og leverer tømmer skal ha kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard og norsk miljøsertifisering. Skogkurs ble hyret inn for å holde kurs om temaet i Sogn og Fjordane. 80 skogeiere er blitt kurset i Nordfjordeid og 20 i Gulen. I tillegg deltok 6 ansatte hos entreprenører som driver for AT Skog i området (Jølster).


PEFC kurs
Skogsoperatører fra Landskapsservice AS og Sotra Skog AS på feltbefaring i Fjærland.

Kurset består av en teoretisk gjennomgang inne der deltakerne også jobber med oppgaver innen temaet. Deretter en utedag der vi ser på tilpasninger og praktisk gjennomføring. I skogreisingsstrøk er reglene noe annerledes mht. gjensetting av utenlandske treslag som livsløpstrær og i kantsoner. Kravene til nøkkelbiotopregisteringer er også annerledes dersom skogsdrifta kun påvirker kulturskog av ikke stedegne treslag.

Er det drift i naturskog (furu og lauv) er reglene som ellers i landet.

Det var god stemning og oppgavene gikk med liv og lyst, det var mange spørsmål og kommentarer fra interesserte skogeiere.

I tillegg til denne kurstypen, tilbyr Skogkurs også nettkurs  i samme tema. Det er stor påmelding om dagen, særlig fra Sør- og Vestlandet. Nettkurset koster kr 1400.

Mer om dette på AT Skogs hjemmeside:


Ønsker du PEFC kurs?


Vi har også instruktører i Aktivt Skogbruk som gjennomfører kurs for skogeiere. Foreløpig dekker vi deler av Østlandet, Sørlandet, Trøndelag og nordover, men kommer til å utdanne flere i 2020 som dekker resten av landet

Alle slike kurs kan dekkes av skogfond.

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Trygve Øvergård

  Skogskjøtsel, PEFC Skogstandard

  952 24 019

  to@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 10.12.2019

  Kommune: Lillesand

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Smart bruk av skogfond

  Dato: 11.12.2019

  Region: Setesdal (Iveland- Bykle)

  Varighet: 4 timer

 • 830,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 11.12.2019

  Region: Sogndal

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 19.12.2019

  Kommune: Nome

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Juletreproduksjon - Temabok

  Boka er et resultat av et samarbeid mellom Norsk Juletre og Skogbrukets Kursinstitutt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Felling

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Les artikkel
 • Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Verktøy for kalkulasjon av skogsdrift

  Første betingelsen for å unngå kostnader er å kjenne kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak - kortsiktige og langsiktige.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook