Skogeiere i vest lærer om Norsk PEFC Skogstandard

Etter fusjonen mellom Vestskog og AT Skog er det større fokus på PEFC Skogstandard.  Skogeiere som  hogger og leverer tømmer skal ha kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard og norsk miljøsertifisering. Skogkurs ble hyret inn for å holde kurs om temaet i Sogn og Fjordane. 80 skogeiere er blitt kurset i Nordfjordeid og 20 i Gulen. I tillegg deltok 6 ansatte hos entreprenører som driver for AT Skog i området (Jølster).


PEFC kurs
Skogsoperatører fra Landskapsservice AS og Sotra Skog AS på feltbefaring i Fjærland.

Kurset består av en teoretisk gjennomgang inne der deltakerne også jobber med oppgaver innen temaet. Deretter en utedag der vi ser på tilpasninger og praktisk gjennomføring. I skogreisingsstrøk er reglene noe annerledes mht. gjensetting av utenlandske treslag som livsløpstrær og i kantsoner. Kravene til nøkkelbiotopregisteringer er også annerledes dersom skogsdrifta kun påvirker kulturskog av ikke stedegne treslag.

Er det drift i naturskog (furu og lauv) er reglene som ellers i landet.

Det var god stemning og oppgavene gikk med liv og lyst, det var mange spørsmål og kommentarer fra interesserte skogeiere.

I tillegg til denne kurstypen, tilbyr Skogkurs også nettkurs  i samme tema. Det er stor påmelding om dagen, særlig fra Sør- og Vestlandet. Nettkurset koster kr 1400.

Mer om dette på AT Skogs hjemmeside:


Ønsker du PEFC kurs?


Vi har også instruktører i Aktivt Skogbruk som gjennomfører kurs for skogeiere. Foreløpig dekker vi deler av Østlandet, Sørlandet, Trøndelag og nordover, men kommer til å utdanne flere i 2020 som dekker resten av landet

Alle slike kurs kan dekkes av skogfond.

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Trygve Øvergård

  Skogskjøtsel, PEFC Skogstandard

  952 24 019

  to@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 29.09.2020

  Kommune: Tana

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

  Dato: 30.09.2020

  Kommune: Tana

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 260,-
 • Påmelding og informasjon
 • Slepebane (lett kabelkran) - 23 timer

  Dato: 01.10.2020

  Kommune: Suldal

  Varighet: 22.5 timer

 • 2 840,-
 • Påmelding og informasjon
 • Dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av vedproduksjonsutstyr – 4 timer

  Dato: 01.10.2020

  Kommune: Tana

  Varighet: 4 timer

 • 860,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook