Veiplanleggere – viktige for skogbruket

19. – 21. november ble den siste samlingen i veiplanleggerkurset avholdt på Biri. Temaene denne gangen naturfare, dimensjonering av rør, flomberegning, geologi, bruer, lover og forskrifter.

Totalt er det 13 deltagere på veiplanleggerkurset i år. De skal nå levere en ferdig byggeplan og gjennomføre en samtale med to sensorer som skal evaluere deltagerne før de er helt ferdig med kurset.

I løpet av året har vi vært igjennom mange ulike temaer rundt skogsveibygging og arbeidet med digitale verktøy. Kurset har vært lærerikt for både forelesere og kursdeltagere der diskusjoner og erfaringsutveksling har vært en sentral del av kurset. Deltagerne har veldig forskjellig bakgrunn, men har i løpet av kurset dannet et solid grunnlag for å jobbe videre med skogsbilveier. Infrastrukturen i skogen er vesentlig for at logistikken rundt tømmerstokken skal gå så kostnadseffektivt som mulig. Vi er glad for å kunne styrke veiplanleggeryrket med flere personer.

På nettstedet Skogsvei.no finner du oversikten:


Profesjonelle veiplanleggere


 

Kontakt

 • Even Hoffart

 • Prosjektleder

  Even Hoffart

   Driftsteknikk, infrastruktur

  918 52 272

  even@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 22.10.2021

  Kommune: Sveio

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Kommune: Gol

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook