HprGallring - automatisk oppfølging av tynning

Prosjektet «Tynningsnorm og automatisk oppfølging av tynning» er et samarbeid mellom Viken Skog SA, Glommen Mjøsen Skog SA og Skogkurs.

Prosjektet har som målsetting:

 1. Lage en norm for tynning, som skal øke kompetansen hos skogeiere, rådgivere, skogbruksledere og entreprenører
 2. Gjennomgang av hprGallring for å vurdere verktøyet, og eventuelt tilpasse det til norske forhold.


Mandag 26. og tirsdag 27. november var medlemmene i prosjektet samlet på Gardermoen for opplæring i bruk av programmet hprGallring. Skogforsk var ansvarlig for opplæringen.

HprGallring er et automatisk tynningsoppfølgingsprogram som installeres og kjøres i hogstmaskiner. Verktøyet er utviklet av Skogforsk i Sverige siden 2010. Programmet er tatt i bruk hos næringen i Sverige, og opptil 350 hogstmaskiner benytter seg av det.

Navnet hprGallring kommer av at dataene som benyttes i analyseprogrammet hentes fra filtypen .hpr – harvested production report som genereres i alle skogsmaskiner der StanForD 2010 er implementert.

Basert på en løpende registrering av det som hogges i en tynningsdrift, rapporterer programmet til føreren hva som er tatt ut og hva som står igjen i bestandet. Det foregår ved at programmet registrerer hvert enkelt tre som hogges og hvor i bestandet det har stått. Ut fra kranvinkel og posisjon på maskinen får man en bestemmelse av om treet har stått i eller utenfor stikkvegen.

Skogforsk sine undersøkelser av nøyaktigheten på registreringene viser at hprGallring gir en mer nøyaktig rapportering av det som står igjen etter tynning enn både relaskopmålinger og tilfeldig prøveflateregistrering. Dataen kan dessuten brukes direkte inn i oppdatering av skogbruksplanen.

 

Kontakt

 • Mathis Lunde

 • Prosjektleder

  Mathis Lunde

  Skogskjøtsel

  919 93 254

  ml@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 15.08.2020

  Kommune: Samnanger

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 15.08.2020

  Kommune: Flå

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 15.08.2020

  Kommune: Frøya

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 15.08.2020

  Kommune: Sarpsborg

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Felling

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook