Kurs om skogsveier for offentlige skogfunksjonærer

I høst har Skogkurs arrangert 4 kurs for offentlige skogfunksjonærer. Kursene har blitt arrangert på Notodden (Vestfold og Telemark), Hønefoss (Viken), Rømskog (Viken) og på Sæbø (Møre og Romsdal). Det har gjennomgående vært stor interesse for kursene og totalt deltok ca 70 skogfunksjonærer. 

I høst har Skogkurs i samarbeid med Fylkesmannen i Viken, Vestfold og Telemark samt Møre og Romsdal, arrangert 4 kurssamlinger for offentlige skogfunksjonærer. Kursene har gått over to dager. En dag inne med teori og mange gode og fruktbare diskusjoner, og en dag ute på et eller flere veianlegg. Deltagerne på kursene har vært interesserte og engasjerte, og deltatt aktivt både på dag en og to. Tilbakemeldingene fra deltagerne har vært at kurset har vært lærerikt og nyttig. 

På dagene med teori har vi gått igjennom og diskutert følgende temaer: 

 • Kommunens roller med lover, forskrifter og retningslinjer.  
 • Søknader og bruk av ØKS (Økonomisystemer i skogbruket) 
 • Tilskuddsforvaltningen på vei og drift i bratt terreng flyttes fra Fylkesmannen til kommunene fra 1/1-2020. Nye retningslinjer og forberedelse til bruk av «Veibank» 
 • Gjennomgang av Normalene for landbruksveier med byggebeskrivelser 
 • Gjennomgang av en byggeplan  
 • Hvordan følge opp et veiprosjekt i byggefasen (byggeledelse) 
 • Byggemetoder 
 • Veiorganisering og ansvar 

På feltdagene har vi sett og diskutert veldig mange av temaene som et veiprosjekt innebefatter (Rydding av veitrase, avkjørsler, kurvaturer, stikkrenner, grøfter, snuplasser, byggematerialer, velteplasser m.m). Et viktig moment har vært at deltakerne skulle få innblikk i, og aller helst lære seg hvordan horisontale og vertikale kurver måles i felt (rundstikkingsmetoden). Kurveradiusen bestemmer hvor bred og bratt veien kan være i forhold til veiklassen.  

I tillegg til representanter fra Fylkesmannen har vi hatt med oss en av de profesjonelle veiplanleggerne på hver samling. Veiplanleggerne og i særstilling de profesjonelle veiplanleggerne er meget viktige brikker fremover for at veieierne skal få de veiene som de bestiller. Mange skogansvarlige i kommunene er faglig dyktige, men mangler ressurser, og det er dessverre mange kommuner som sliter med kompetansen på fagområdet i tillegg. Det ble en diskusjon på hver samling hvordan kvaliteten på veiene som bygges om eller bygges helt nye skal få riktig kvalitet. En utfordring i tillegg er at veientreprenørene som utfører arbeidet også har svært varierende kompetanse. Dersom skogeier bestiller en byggeplan av en veiplanlegger som er bra, så hjelper det ikke om entreprenør mangler kunnskap eller erfaring, og det samtidig er manglende oppfølging. Når skogansvarlig i kommunen, som er ansvarlig for sluttgodkjenning av veien heller ikke har tilstrekkelig kunnskap, ender skogeier ofte opp med å få en dårlig og kanskje farlig vei som antakeligvis koster det samme som en vei som holder kravene. 

Nye retningslinjer skal skrives
Konklusjonen fra samlingene har vært at når kommunene nå skal skrive sine retningslinjer om tildeling av tilskudd til vei og drift i bratt terreng, vil det være veldig smart å gi ekstra tilskudd (evt kreve) til veieier når profesjonell veiplanlegger brukes til å utarbeide byggeplan og til oppfølging i anleggsfasen - f.eks 3+3%

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Steinar Lyshaug

  Driftsteknikk,og Infrastruktur

  996 37 311

  sl@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 22.10.2021

  Kommune: Sveio

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Kommune: Gol

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook