Aktivt Skogbruk-instruktører deltar på skogkvelder med fokus på skogeierøkonomi

Ved hjelp av skogeiernes egen drifts- og investeringskalkulator fikk skogeierne seg en «aha»-opplevelse da de fikk se hvor godt de kan komme ut av det økonomisk ved hogst av dårlig betalt kystfuru for etterpå investere i veksterlig gran.

Instruktørene i Aktivt Skogbruk blir oftere og oftere benyttet som ressurspersoner på skoglige arrangementer rundt omkring i landet. Det er ikke lenger bare de tradisjonelle temaer som bruk av motorsag og ryddesag, men andre temaer som skogfond og økonomi også.

Skogkurs har fokusert på skogeiers økonomi den senere tiden. Både gjennom kurs og materiell om skatte- og skogfondsspørsmål, og med konkretisering om hva det betyr for økonomien å sørge for skikkelig foryngelse etter hogst, og å hogge på riktig tidspunkt. For eksempel på fagdagen «Gullgruve på rot» er et på dette viktige tema.

Fotografier: Ivar Syrstad

Et godt eksempel er instruktør Morten Lien, som den siste tiden har vært med på tre skogkvelder i regi av skogeierlag, i Oppdal, Rissa og Hemne i Trøndelag.

Her har temaene vært tiltakenes lønnsomhet og skogeierens økonomiske situasjon etter hogst og investeringer. Og responsen har vært god, forteller Morten. Å konkretisere budskapet til gevinst eller tap ved hogsttidspunkt i kroner ser ut til å være en god måte å kommunisere budskapet, i stedet for å vise til prosenter, utgifter tilbakeført i flere ti-år, mm. Bruke eksempler som skogeierne kjenner seg igjen i, og bruke størrelser som de er vant til. I kroner per dekar eller m3.

Skogeierne synes dette var lærerikt og en god måte å presentere resultatene på. Skogeierlagsleder i Rissa Anders Alseth og Olav Kristian Gravdal i Hemne, Snillfjord og Hitra forteller om stort engasjement på disse møtene. Mange fikk seg nok også en «aha»-opplevelse eller to. Særlig når Skogfondskalkulatoren- skogeierens drift- og investeringskalkulator ble brukt, for eksempel for å vurdere lønnsomheten ved optimal bruk av skogfond med skattefordel for hogst av glissen og dårlig betalt kystfuruskog med påfølgende planting av gran med potensielt høy bonitet og svært høy framtidig avkastning. Gravdal, som også er regnskapsfører, syntes gjennomgangen av skogfondsordningen og de nye skattekategoriene, og hva disse har å bety for resultatet fra skogen, også var svært nyttig.

Mange av Aktivt Skogbruk-instruktørene holder kurs også i de økonomiske temaene, ikke bare i Trøndelag. Våre instruktører er lokalisert over hele landet og er gode ressurser for faglige arrangementer i skogbruket.
Finn din lokale instruktør.

 

Kontakt

 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  913 07 576

  ber@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag og ryddesag - 22,5 timer

  Dato: 25.10.2021

  Kommune: Levanger

  Varighet: 22.5 timer

 • 3 200,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.10.2021

  Kommune: Bjørnafjorden

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.10.2021

  Kommune: Midt-Telemark

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 29.10.2021

  Region: Vest Telemark

  Varighet: 10 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook