Strøing av skogsbilveier

Bildet viser uhell i forbindelse med tømmertransport. Veien var i utgangspunktet godt strødd, men grusen har en lei uvane med å forsvinne ned i isen på fine dager.

Denne vinteren har det mange steder vært utfordrende kjøreforhold på skogsbilveiene. Der det har kommet snø, har det vært mye is på grunn av det stadige mildværet, og da er det krevende å holde veiene farbare.

Strøing med grus er det mest vanlige.

 • For at grusen skal ha en god funksjon, bør den ha en viss størrelse, f.eks. 4-8 mm kornfordeling.  
 • Lagre grusen tørt 
  - og om mulig mildt. 

Tømmerbilene må ofte kjøre med kjetting selv om veien er strødd. Da kan man oppleve at kjettingene lager groper i veien som grusen etter hvert havner ned i. Da kan det bli aktuelt å skrape veien for at kjettingene skal få nytt tak, samt at grusen får tilstrekkelig funksjon og varighet.  

 

Temperaturen på isen har også mye å si for hvordan grusen oppfører seg.   

 • Mildt: grusen synker ned i isen.  
 • Kaldt: grusen ligger oppå og flyter rundt. 

Grus som blir strødd i overgangen fra en mildperiode til en kaldere periode vil feste seg i isen, men vær og temperatur vil ha mye å si for hvor hyppig man må strø. Det er viktig å «ligge på været» og gruse og eventuelt skrape til rett tid.

 

 

 

Eksempel på egnet strøskuffe fra Vama.

 

 

Kontakt

 • Martin Bråthen

 • Prosjektleder

  Martin Bråthen

  Driftsteknikk og infrastruktur

  976 11 916

  mb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.01.2022

  Region: Landås

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.01.2022

  Region: Hedmarken

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.01.2022

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 15 timer

 • 2 680,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook