Kartlegging av opplæring i bruk av motorsag og ryddesag

Skogkurs har fått i oppdrag av Skogbrukets HMS-utvalg å kartlegge dokumentert sikkerhetsopplæring innen bruk av motorsag og ryddesag.

HMS- utvalget ønsker å få kartlagt hvilken dokumentert sikkerhetsopplæring som gis bruk av motorsag og ryddesag. Dette ut ifra at det innen skog- og jordbruk ofte blir benyttet både motorsag og ryddesag. Ulykkesstatistikken tyder på at bruken av denne type redskap bidrar til de høge ulykkestallene innen disse næringene.

I første omgang gjennomfører vi en kort spørreundersøkelse, som vi håper du som har gjennomført sikkerhetsopplæring kan sette av 5 minutter til å svare på.


Ta undersøkelsen her


Selv om sluttavvirkningen i skogbruket i dag utføres av entreprenører med skogsmaskiner, brukes fortsatt motorsag og ryddesag i mange arbeidsoperasjoner tilknyttet skogbruket. Dette gjelder blant annet utførelse av vedhogst som næring og privat, utførelse av skogkulturarbeid, i forbindelse med linjerydding og opprydding etter stormskader mv. I tillegg har motorsag i større grad blitt «allemannseie».

 

Kontakt

 • Mathis Lunde

 • Prosjektleder

  Mathis Lunde

  Skogskjøtsel

  919 93 254

  ml@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 13.07.2020

  Kommune: Nome

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

  Dato: 15.07.2020

  Region: Land

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 260,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.07.2020

  Region: Hadeland

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Sikker bruk og vedlikehold av motorsag

  Dato: 25.07.2020

  Kommune: Vestre Slidre

  Varighet: 6.5 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Felling

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook