Kartlegging av opplæring i bruk av motorsag og ryddesag

Skogkurs har fått i oppdrag av Skogbrukets HMS-utvalg å kartlegge dokumentert sikkerhetsopplæring innen bruk av motorsag og ryddesag.

HMS- utvalget ønsker å få kartlagt hvilken dokumentert sikkerhetsopplæring som gis bruk av motorsag og ryddesag. Dette ut ifra at det innen skog- og jordbruk ofte blir benyttet både motorsag og ryddesag. Ulykkesstatistikken tyder på at bruken av denne type redskap bidrar til de høge ulykkestallene innen disse næringene.

I første omgang gjennomfører vi en kort spørreundersøkelse, som vi håper du som har gjennomført sikkerhetsopplæring kan sette av 5 minutter til å svare på.


Ta undersøkelsen her


Selv om sluttavvirkningen i skogbruket i dag utføres av entreprenører med skogsmaskiner, brukes fortsatt motorsag og ryddesag i mange arbeidsoperasjoner tilknyttet skogbruket. Dette gjelder blant annet utførelse av vedhogst som næring og privat, utførelse av skogkulturarbeid, i forbindelse med linjerydding og opprydding etter stormskader mv. I tillegg har motorsag i større grad blitt «allemannseie».

 

Kontakt

 • Mathis Lunde

 • Prosjektleder

  Mathis Lunde

  Skogskjøtsel

  Norsk PEFC Skogstandard

  919 93 254

  ml@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 05.08.2021

  Kommune: Nore og Uvdal

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 950,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 05.08.2021

  Kommune: Narvik

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 07.08.2021

  Kommune: Sunnfjord

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ettersøk videregående

  Dato: 07.08.2021

  Kommune: Gjøvik

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook