Hei alle med interesse for landbruksveier

Skogkurs har trua på at 2020 vil bli året da mange vil ha et ekstra fokus på vei. Fra 1/1-2020 overtok kommunene ansvaret for å tildele tilskudd til landbruksvei og drift i vanskelig terreng. Antallet profesjonelle veiplanleggere har økt og aktiviteten i skogbruket i 2019 var generelt høy. Vi satser på at aktiviteten øker ytterligere i 2020.  

Uansett om du skogeier, forvalter, entreprenør, næringsdrivende eller annet med arbeid innenfor skogbruk og landbruksveier, anbefaler vi på det sterkeste at du tilegner deg et minimum av kunnskaper for å forvalte skogressursene på best mulig måte, samt å kunne ta vare på de investeringene som allerede er gjort. 

Skogkurs tilbyr en rekke kurs innen veifaget. Det er i alt ført opp 22 kurs med følgende temaer i 2020. 

 • Veiorganisering 
 • Veivedlikehold 
 • Skogsbilveibygging - et kurs for entreprenører 
 • Landbruksveier - et kurs for offentlig forvaltning 
 • Veiøkonomi
 • Softree

I tillegg arrangerer vi som vanlig Fagsamling vei, samt samlinger for veiplanleggere.  

Se hvor og når i kurskalenderen!

Ser du at et eller flere kurs du synes er interessante mangler i ditt område, ta kontakt med oss! 

Sees på kurs 

Mvh. Skogsvei-gutta på Skogkurs

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 22.10.2021

  Kommune: Sveio

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Kommune: Gol

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook