Kapitalbeskattet skogeier skal ha skattefordel på merverdiavgift som dekkes med skogfond

Den nyeste Skatte-ABC slår fast at skogeiere som ikke er merverdiavgiftspliktige, såkalte kapitalskogeiere, har rett på bruk av skogfond med skattefordel også på merverdiavgiftsdelen av kostnaden! Dette er det motsatte av det som til nå er praktisert. Skattedirektoratet og Landbruksdirektoratet har nettopp hatt et avklaringsmøte hvor de har blitt enige om hvordan dette skal praktiseres.


Bjørn Helge Bjørnstad og Mikael Fønhus, Skogkurs


Hvordan skal vi forholde oss til dette framover?

Det er viktig å merke seg at denne endringen trådte i kraft allerede for skatteoppgjøret 2018! I skogfondsoppgavene som er utsendt for 2019 og 2018 er ikke dette kommunisert. Det betyr at kapitalbeskattede skogeiere selv må sette seg inn i reglene og beregne skattefordelen av skogfond inkludert det som er registrert bruk av merverdiavgift (mva.)

For skogeiere som i 2019 ikke har dekket mva.-beløpet på fakturaer som har blitt dekket med skogfond, er dette ikke for sent. Det kan gjøres senest ett år fra utgangen av kalenderåret investeringen ble gjort; - med andre ord innen utgangen av 2020. For å etterregistrere mva. som ikke tidligere er registrert på tidligere dekkede fakturaer må dokumentasjon sendes kommunen for registrering i skogfondssystemet, da dette ikke kan gjøres gjennom skogfond på nett.

For investeringer som ble gjort i 2018 er det for sent etterregistrering av mva. på fakturaer der det ikke er gjort tidligere. Har derimot mva.-delen av en faktura blitt dekket med skogfond, kan det være aktuelt å gjøre endringer i tidligere innlevert skattemelding.

Fra 2020 skal investeringer fortsatt registreres med mva. som egen post i skogfondsregnskapet. På årsoppgaven for 2020 vil det bli med en tekst som gjør oppmerksom på at mva.-delen også er berettiget skattefordel for skogeiere som skal kapitalbeskattes.

Konsekvenser

Denne praktiseringen vil redusere kapitalbeskattede skogeieres kostnader gjennom økt skattefordel ved bruk av skogfond. I neste omgang vil det gi økt insitament til investeringer i skogkultur, veginvesteringer og annet på mindre eiendommer!

 

Kontakt

 • Prosjektkoordinator

  Bjørn Helge Bjørnstad

  Skogøkonomi

  905 05 874

  bhb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 15.08.2020

  Kommune: Samnanger

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 15.08.2020

  Kommune: Flå

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 15.08.2020

  Kommune: Frøya

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 15.08.2020

  Kommune: Sarpsborg

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Felling

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook