Korona-tilpasset kurstilbud i planting

På grunn av korona-situasjonen, har all praktisk kursaktivitet i Aktivt Skogbruk vært midlertidig stoppet. I forbindelse med plantesesongen ser vi at det vil bli behov for kurs, og vi har derfor funnet en løsning for å kunne kjøre kurs under forutsetning av at spesielle smittevernhensyn følges.

Bedriftsinterne kurs i planting

Dersom en organisasjon bestiller hele kurs og selv står for deltakere, sted for kurs og info til deltakere, vil vi kunne opprettholde standard kurspris. Kurset faktureres organisasjonen (ikke enkelt-deltakere) i sin helhet. Ved ønske om  bedriftsinterne kurs – ta kontakt med:

Geir Myklestad: Mobil: 952 71 799, epost: gm@skogkurs.no


Kursene kan kun ha 4 deltakere, og må følge generelle smitteverntiltak:

 • Maks antall i gruppe = 5 (4 + instruktør).
 • All instruksjon skjer utendørs.
 • Forbud mot å kjøre i samme bil dersom deltakerne ikke bor sammen.
 • Minst 1-2 meter avstand hele tiden.
 • Alle må benytte hansker.
 • Alle har eget utstyr (flere skal ikke håndtere samme utstyr).
 • Håndsprit og ev. våtservietter tilgjengelig til erstatning for håndvask.

For øvrig følges de råd som til enhver tid kommer fra Folkehelseinstituttet, og eventuelt lokale bestemmelser fra kommuneoverlegen.


Ordinære kurs - nye priser

Koronasituasjonen fører til at det må tas noen spesielle hensyn, og det viktigste er at vi kun kan kjøre kurs for små grupper på maks 4 deltakere (+ instruktør). Våre kurs har normalt et minste antall deltakere på 5 for at kursavgift skal dekke kostander for kurset. Dette betyr at vi nå må sette opp kursprisen. Ordinære kurs som er tilgjengelig vil bli markedsført av den enkelte instruktør, og vil ligge i vår kurskalender på nettsiden.

Ta kontakt med instruktør i aktuell region.


Mer informasjon og priser for begge kursvariantene

 

 

Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag og ryddesag - 22,5 timer

  Dato: 25.10.2021

  Kommune: Levanger

  Varighet: 22.5 timer

 • 3 200,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.10.2021

  Kommune: Bjørnafjorden

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.10.2021

  Kommune: Midt-Telemark

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 29.10.2021

  Region: Vest Telemark

  Varighet: 10 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook