Digitalt MiS-kurs

Alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog, tilbys nå et nettbasert MiS-kurs. Tilbudet er i regi av Landbruksdirektoratet, og er en erstatning for kurset MiS-kartlegging med NiN, som pga. koronasituasjonen er avlyst.

Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), ble revidert i 2017. Samtidig ble Natur i Norge (NiN) integrert som en del av metodikken. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog skal bruke ny, revidert MiS-metodikk, der NiN inngår som en del av metodikken.

Kursets hovedmålgruppe er skogbruksplanleggere og andre taksatorer som skal ut i felt og kartlegge i henhold til MiS-instruksen, men vil også være nyttig for andre som jobber mer administrativt med MiS. Fra mandag 25. mai vil kursdeltakere få tilgang til nettforelesninger, og fredag 29. mai vil kurset rundes av med et nettmøte, der det blir anledning til å stille spørsmål. Alle som gjennomfører evalueringen som sendes ut i etterkant, vil få kursbevis.

Senere på sommeren/høsten, når koronasituasjonen tillater det, vil kursdeltakerne tilbys en dag i felt.


Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet er gratis.Meld deg på MiS med NiN – nettbasert

 

Nettforelesningene

Til sammen seks forelesninger med Rune Halvorsen fra Naturhistorisk museum (UiO), Turid Asklund Trötscher og Jan-Erik Nilsen fra Landbruksdirektoratet, der det gis en innføring i NiN og MiS-relatert NiN teori, samt konsekvenser ved implementering av NiN i MiS.

1.     Generell innføring i NiN type- og beskrivelsessystem med hovedvekt på skog

2.     Videoekskursjon - demonstrasjon av det økologiske rommet for skogsmark

3.     MiS-livsmiljøer i NiN-systemet

4.     Kartlegging av MiS-livsmiljøer etter Ldir veileder

5.     Retningslinjer for revisjon av MiS-registreringer

6.     Rutiner for dataforvaltning – sentral database hos NIBIO     

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  PEFC Norsk Skogstandard

  MiS med NiN

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.01.2021

  Kommune: Molde

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 29.01.2021

  Region: Valdres

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 30.01.2021

  Kommune: Namsos

  Varighet: 15 timer

 • 2 340,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 30.01.2021

  Region: Utsatt pga Korona

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook