Skogsjobb i grenseland

Skogkurs har sammen med Skogsstyrelsen i Sverige tatt initiativ til etablering av Interreg prosjektet Skogsjobb i grenseland. Prosjektet skal gå over 2 år og har et samlet budsjett på om lag 9 millioner kroner. Prosjektet kjøres i Norge i samarbeid med VelgSkog, Maskinentreprenørenes forbund (MEF – skog), Kvinner i Skogbruket, Skogselskapet i Hedmark, Solør videregående skole - Sønsterud, Lena-Valle videregående skole og Fylkesmannen i Innlandet.

Prosjektet Skogsjobb i grenseland ønsker å skape forutsetninger for at små og mellomstore bedrifter skal kunne ansette kompetent personell. Prosjektet vil hjelpe flere til å søke skogbruksutdanning og til at flere søker jobb i skogsektoren. Vi satser på økt samarbeid, kapasitetsbygging og nettverk for på lang sikt å øke sysselsettingen og forbedre arbeidsmiljøet i skogbruksnæringen i grenseområdet i Indre Skandinavia.

Prosjektet fokuserer på rekruttering, livslang læring og HMS i praksis, og bidrar dermed til økt tilgang til arbeidskraft med relevante ferdigheter til å jobbe i skogbruk små og mellomstore bedrifter i grenseområdet. Stabil tilgang på kompetanse, livslang læring og erfaringsutveksling mellom utdanningsinstitusjoner og skogbruksnæringen er forutsetninger for bærekraftig utvikling, regional vekst og en voksende bioøkonomi. Grenseregionen kjennetegnes av aktivt skogbruk som trenger faglært arbeidskraft.
 


Mer om prosjektet

 

 

Kontakt

 • Prosjektkoordinator

  Bjørn Helge Bjørnstad

  Skogøkonomi

  905 05 874

  bhb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 15.08.2020

  Kommune: Samnanger

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 15.08.2020

  Kommune: Flå

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 15.08.2020

  Kommune: Frøya

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 15.08.2020

  Kommune: Sarpsborg

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Felling

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook