Fokus på kommunale viltforvaltere


I 2020 har Skogkurs satt fokus på kommunale viltforvaltere. Planen var flere regionale samlinger i landet i løpet av året, men korona pandemien satte en stopper for det. Imidlertid har vi opprettet en «lukket facebookgruppe» for kommunale viltforvaltere hvor det drives erfaringsutveksling.
 

Per i dag er det 118 som er med i denne gruppa og mange er aktive med faglige spørsmål, gode innspill og konstruktive dialoger.

Vi setter opp to fagsamlinger for kommunale viltforvaltere i år. En på Østlandet på Honne, Biri torsdag 6. august og en på Vestlandet på Voss medio august.

Hensikten med disse samlingene er å sette viltforvaltning generelt og hjortevilt spesielt på dagsorden. Det er svært få samlinger for kommunale viltforvaltere, så de blir i stor grad sittende alene med sine arbeidsoppgaver og har sjelden noen å spørre til råds. Det er pr i dag heller ingen formelle krav for å kunne fylle stillingen som kommunal viltforvalter. Skogkurs ser det som en viktig oppgave å sørge for at viltforvalterne i landet får et tilbud som kan hjelpe dem med å holde seg faglig oppdatert – både gjennom FB-gruppa og fagsamlingene med tema som viltforvalterne selv har spilt inn.

Ved å gjennomføre nye fagsamlinger i flere landsdeler i 2021, ønsker vi å skape møteplasser hvor temaer og utfordringer som er aktuelle i hver enkelt region blir belyst. 

Kontakt

 • Prosjektleder

  Øyvind Juliussen

  Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

  400 21 266

  oj@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 02.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 04.10.2021

  Region: Krdsherrad/Modum

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 06.10.2021

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 940,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 07.10.2021

  Kommune: Vestnes

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook