Instruktørkurs i Integrert plantevern i skog - med fokus på rødhyll

Instruktørkurs i Integrert plantevern i skog - med fokus på rødhyll

Begrepet «Integrert plantevern» er lite kjent i skogbruket, mens det er bedre kjent i jordbruket. Nå er tre instruktører i Aktivt Skogbruk godt kjent med hva det innebærer, og i løpet av høsten vil kurs være tilgjengelig.


 Bildet øverst: Instruktørene Hans-Ole Arnesen fra Sarpsborg, Ivan Elvelund fra Ringsaker og Kjell Arne Rosseland fra Evje i Agder klar til å sikre foryngelsen med ryddesag. På ryggen: et miniapparat med plantevernmiddel for punktbehandling av særlig vanskelig vegetasjon.


Forskrift om bruk av plantevernmidler fra 2015 pålegger yrkesbrukere å følge prinsippene i «integrert plantevern». Dette innebærer å vurdere og dokumentere på forhånd alle aktuelle tiltak for å sikre en god foryngelse. Kjemiske midler er et av disse tiltakene, men målsetningen er å oppnå et godt resultat med minst mulig bruk av plantevernmidler. På den måten kan man bruke kjemiske midler på større arealer der det er nødvendig, men med mindre total bruk av kjemiske midler.

Ikke lett å få opp foryngelsen i denne jungelen av en frøbank for rødhyll. Instruktør Kjell Arne Rosseland fra Evje i Agder funderer.

Bruken av kjemiske plantevernmidler i skogbruket er redusert fra over 130.000 dekar årlig på midten av 1980-tallet til vel 3.000 dekar nå. Samtidig kan det være svært utfordrende å få opp tilfredsstillende foryngelse særlig på den beste skogsmarken.

De senere årene har noen uønskede fremmedarter blitt et raskt økende problem mange steder. Dette gjelder særlig rødhyll som er svært vanskelig å håndtere med mekaniske midler, siden den vokser svært villig tilbake etter nedkapping. Foreløpig har det vært lite fokus på denne arten i skogbruket, men rødhyll sprer seg til stadig nye områder og vil utgjøre et økende problem.

Instruktørkurset var lagt til gamle Østfold fylke, et område hvor rødhyll er blitt et svært alvorlig problem. På kurset fikk deltakerne en grundig gjennomgang av aktuelle tiltak særlig mot rødhyll gjennom innspill fra NIBIO, Fylkesmann og kommune. Erfaringer gjort både av instruktørene selv og gjennom prosjektet ble godt diskutert. Metoder for en differensiert ungskogpleie ble gjennomgått og forsøkt. Regulær krattrydding kombinert med stubbebehandling, punktsprøyting og andre metoder viste interessante resultater. Noen egne metoder ble også testet.

Det er svært viktig å komme inn i en tidlig fase for å få bukt med problemet med rødhyll, og det er svært viktig at kunnskapen om dette også kommer til områder hvor problemet ennå ikke er veldig stort.


Den uønskede fremmedarten kjempespringfrø har her dannet en svært tett undervegetasjon og er klar til å spre sine mange frø videre.

 

Kontakt

 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  913 07 576

  ber@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 22.10.2021

  Kommune: Sveio

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Kommune: Gol

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook