bru grunnlagstabeller skogsbilvei

Oppdaterte grunnlagstabeller for stålbjelkebruer på landbruksveier

Håndboken – Inspeksjon av bruer på landbruksveier har et kapittel om lastberegninger. Informasjonen om stålbjelkene har dessverre vært mangelfull og sprikende. Nå har Sweco og Akontroll gjennomført nye beregninger for H- og I-bjelker på oppdrag fra Skogkurs. Dette finansiert med midler fra Nasjonale rentemidler og Fylkesinntrukne rentemidler. 

Tabellene er å finne her, og vil være til hjelp for å vurdere om stålbjelkene på brua er dimensjonert til å tåle dagens tømmervogntog-laster jf. dimensjonerende vogntogstørrelse i skogbruket (BK10/60 jf. Veinormaler for landbruksveier). Bruer med lavere bruksklasse (BK)* eller feil/mangler må nedklassifiseres og evt. stenges inntil utbedringer er gjort for å ivareta sikkerheten til brukerne av brua. Skogeier(e) sitter med alt ansvar! 

 

Husk at det ikke bare er type bjelke og dimensjon som er utslagsgivende for om brua di er sikker å krysse. Vurder også bjelkenes plassering i forhold til kjørespor, anlegg på brukar og pilarer, rust og deformasjoner. I tillegg må brukar/pilarer og overbygningen/plata være i orden og dimensjonert til bjelken som er benyttet. Hele brua må med andre ord vurderes.   

Viktig: Etterregning av kapasiteter/bæreevne på hele brua eller bruelement bør utføres av en med relevant ingeniør kompetanse. 

Skogkurs anbefaler på det sterkeste å ta en titt på brua årlig og henviser til denne artikkelen: Inspeksjon av bruer på landbruksveier.  

*Bruksklasse (BK). Et eksempel på definisjon er å finne på s. 7 i Statens Vegvesens håndbok R412. Selv om landbruksveier er private veier er prinsippet rundt bruksklasser (Bk) likt som for offentlige veier, se derfor Forskrift om vekter og dimensjoner, off. veg for mer informasjon.  

Kontakt

 • Martin Bråthen

 • Prosjektleder

  Martin Bråthen

  Driftsteknikk og infrastruktur

  976 11 916

  mb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag og ryddesag - 22,5 timer

  Dato: 25.10.2021

  Kommune: Levanger

  Varighet: 22.5 timer

 • 3 200,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.10.2021

  Kommune: Bjørnafjorden

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.10.2021

  Kommune: Midt-Telemark

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 29.10.2021

  Region: Vest Telemark

  Varighet: 10 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook