Skogeigarar på PEFC kurs

Forrige veka deltok 15 skogeigarar frå Sunnfjord, Fjaler og Flora på PEFC skogsertifiseringskurset. 

Skal du hogge tømmer sjølv i vinter, må du gjennomføre eit PEFC kurs for å kunne dokumentere at du driv eit berekraftig skogbruk. – «Dette var både kjekt og nyttig» applauderte deltakarane til slutt.
Tekst og foto: Helge Kårstad

Kurser i Førde 30. og 31. oktober vart arrangert av Skogkurs og dyktig instruktør var Rolf Erling Loe. Kursert som går over 8 timar, var lagt opp som ein innedel og ein utedel. Eit kurshefte med 27 kravpunkt i 3 delar vart gjennomgått.
Del 1 handlar om forvaltaransvar og planlegging.
Del 2 handlar om hogst og skogbrukstiltak
Del 3 handlar om særskilte miljøverdiar.

Saknar info frå virkeskjøpar
Underteikna deltok som skogeigar på kurset. Såvel kurshefte som opplegget ved Skogkurs var nyttig og godt gjennomført. Vi saknar likevel representantar frå aktuelle virkeskjøparar, som kort burde orientert om opplegg for innmelding av tømmer kopla til krava omtala i dette kurset. Dei fleste virkeskjøpararane har no opna for digital innmelding av tømmer, og eit av punkta i denne innmeldinga er at ein forpliktar seg til å ha gjennomført dette kurset. På eigedomar med særskilte miljøverdiar, vil det uansett vere av største interesse å vite korleis dette bør informerast vidare til virkeskjøpar ved ei digital innmelding.

Den praktiske forståinga av eit berekraftig skogbruk er at omsyn til økonomi, økologi og sosiale interesser kan balanserast. Dette skal inngå i planlegging og gjennomføring, slik at skogeigar og samfunnet kan få størst mogeleg verdiskaping av tiltak i skogen.

Kontakt

  • Senior prosjektleder

    Trygve Øvergård

    Skogskjøtsel, PEFC Skogstandard

    952 24 019

    to@skogkurs.no

  • Finn andre ansatte

  • Del
  • Kurs

    Kurs

    Veiøkonomi

    Dato: 14.04.2021

    Region: Hele landet

    Varighet: 4 timer

  • 1 200,-
  • Påmelding og informasjon
  • Skogsveibygging

    Dato: 16.04.2021

    Region: Hele landet

    Varighet: 15 timer

  • 2 000,-
  • Påmelding og informasjon
  • Ungskogpleie

    Dato: 22.04.2021

    Kommune: Namsos

    Varighet: 15 timer

  • 1 870,-
  • Påmelding og informasjon
  • Ungskogpleie - 10 timer

    Dato: 22.04.2021

    Kommune: Grimstad

    Varighet: 10 timer

  • 1 650,-
  • Påmelding og informasjon
  • Vis alle kurs

    Butikk

    Butikk

    Ettersøk - av skadet hjortevilt

    Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

  • 200,-
  • Pris eks. frakt

    Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

    I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

  • 200,-
  • Pris eks. frakt

    Vis flere produkter

    Kunnskap

    Kunnskap

    Riktig og sikker hogst med motorsag

    Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

  • Les artikkel
  • Skogkurs på Youtube

    Viktige begreper i skogbruket

    Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

  • Les artikkel
  • Vis flere artikler

    Facebook