Foto: Roar Ree Kirkevold

PRECISION - 167 deltok på webinar om råte i skog

Vi fikk presentert mange interessante innlegg om foreløpige resultater fra prosjektet «PRECISION», som har mål om å redusere tap forårsaket av råte gjennom bedre informasjonstilgang og skogforvaltning.

Foto: Roar Ree KirkevoldProsjektets nettside: rateiskogen.no


Videre skal prosjektet utvikle metoder som kan benyttes i andre sammenhenger innenfor norsk skogbruk. Webinaret ga oss informasjon om funn som er gjort så langt i prosjektet. Dette prosjektet ledes av NIBIO, og er et er et samarbeid med NMBU, tømmeromsetningsorganisasjonene, Skogkurs samt flere utenlandske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom BIONÆR-programmet.

Webinaret ble gjennomført 23. november og hadde følgende program:

 • Introduksjon v/Ingeborg Anker-Rasch, Norges Skogeierforbund
 • Kort introduksjon til PRECISION-prosjektet v/Rasmus Astrup, NIBIO
 • Biologi og behandling av rotråte v/Ari Hietala, NIBIO
 • Innsamling av data om rotråte med hogstmaskin: en praktisk introduksjon v/Mathis Lunde, Skogkurs
 • Presis stedfesting av trær med hogstmaskin v/Lennart Noordermeer, NMBU
 • Status: Deteksjon av råte ved bruk av fjernmålingsdata v/Terje Gobakken, NMBU
 • Bruk av innsamlede råte data til utvikling av bestandkart over råte og bonitet v/Simon Berg, NIBIO
 • Bruk av råte og bonitetskart til støtte valg av skogbehandlingsstrategi v/ Rasmus Astrup, NIBIO
 • Erfaringer med presisjonsplanting i råteutsatte bestand v/Kjersti Holt Hanssen, NIBIO

På grunn av at prosjektet ikke er fullført enda kan vi dessverre ikke gjøre presentasjonene tilgjengelig.


Rotråte utgjør det største økonomiske tapet i norske skoger, og tapet, eller verdireduksjonen for gran, er anslått til mer enn 100 millioner kroner pr år. Å gjøre noe med omfanget av råte i skogen, vil kunne derfor gi økt økonomisk gevinst, men også føre til at mer tømmer kan brukes der klimanytten er størst. 


 

Kontakt

 • Mathis Lunde

 • Prosjektleder

  Mathis Lunde

  Skogskjøtsel

  Norsk PEFC Skogstandard

  919 93 254

  ml@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 24.01.2022

  Kommune: Verdal

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 25.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 26.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook