Skogkurs utdanner klimarådgivere for skogbruket

Gjennom Landbruksdirektoratet har Skogkurs søkt om og fått midler til å utvikle materiell og kursing av våre instruktører. Aktivt Skogbruk instruktørene skal rådgi skogeiere, andre interesserte som offentlig og privat veiledningstjeneste om skog og klima. 

 

Målsettingen er å øke skogeiernes kunnskap og kompetanse om skogens rolle i klimasammenheng. Dette er det mange som mener mye om, men færre som har mye kunnskap om. Den andre hoveddelen omhandler aktuelle tiltak når et endret klima påvirker skogbehandlingen. Vi må forberede oss på et endret klima med høyere temperatur, mer regn og vind, noe som kan få konsekvenser for skogbehandlingen vår. Regionale forskjeller skal også tas med i vurderingen. Prosjektet skal samle og sette sammen forskningens kunnskap om temaet, inkludert det som blir tilgjengelig i løpet av prosjektperioden. Flere prosjekter som kan ha betydning er på gang. Dette stoffet skal gjøres lett tilgjengelig for skogeiere og andre med interesse for dette.

 

Materiellet blir tilgjengelig gjennom digitale plattformer eller i trykt form. Det skal også utvikles maler og forslag til presentasjoner for bruk i møter, på fagkvelder og andre arenaer. Sist, men ikke minst skal instruktører i Aktivt Skogbruk gjennomgå et opplæringsprogram for gjennomføring av temaet på skogdager og i andre fora.

 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NIBIO og NMBU, og skal gå over to år.

Kontakt

 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  913 07 576

  ber@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.01.2022

  Region: Landås

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.01.2022

  Region: Hedmarken

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.01.2022

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 15 timer

 • 2 680,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook