Norwegian Wood Cluster blir Arena-klynge

Skogkurs ble i september tatt opp som medlem i Norwegian Wood Cluster (NWC), en næringsklynge i verdikjeden skog, industri og bygg lokalisert i Innlandet. I dag annonserte distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, at NWC blir en del av Norwegian Innovation Clusters(Arena-program). 

 

Arena Programmet

Arena- programmet som ble iverksatt i 2002 er ett nasjonalt klyngeprogram for å styrke lokale næringsklynger. Det at Norwegain Wood Cluster nå blir en del av Arena-programmet er en annerkjennelse av klyngens arbeid og potensialet til medlemmene.  Gjennom programmet vil klyngen få et årlig tilskudd til Innovasjonsdrift, samt faglig oppfølging, og oppkobling på ulike miljøer og muligheter i norsk næringsliv. NWC blir nå en del av en eksklusiv gruppe klynger som har denne støtten fra Innovasjon Norge.

- Dette har vi jobba for lenge, og det er stas at vi nå får denne annerkjennelsen for jobben vi gjør, og det vi som klynge ønsker å skape for våre medlemmer og for samfunnet, sier klyngeleder Knut Skinnes. 

Skinnes legger til at - dette beviser at klyngen, og medlemmene, har et stort potensial og kan stå i front i utviklingen av nye norske og bærekraftige arbeidsplasser. Dette er et viktig moment for hvordan vi skal skape morgendagens løsninger og fremme trenæringen i Innlandet, landet og verden forøvrig.

Gledelige nyheter for Skogkurs

Skogkurs ser det som viktig å gjennom samhandling i klyngen kunne tilby viktige målgrupper som skogeiere, entreprenører/maskinførere og personer med rådgivende roller, kunnskap om verdikjeden samt forståelse for skogens potensial og betydning i Innlandet. Dette er i tråd med en av våre hovedstrategier: Skogkurs skal bidra til at skogbruk får en stadig viktigere rolle i verdiskaping og det grønne skiftet, gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling 

Det er også viktig for oss å være tett på nøkkelaktørene i hele verdikjeden for å kunne være oppdatert og til enhver tid tilby rett kompetanse til riktig målgruppe til rett tid, sier administrerende direktør Eva Skagestad. 

 

 

  Les mer om NWC

 

 

  Les mer om Norwegian Innovation Cluster

 

 

Kontakt

 • Administrerende direktør

  Eva Skagestad

  971 74 457

  es@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.01.2022

  Region: Landås

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.01.2022

  Region: Hedmarken

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.01.2022

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 15 timer

 • 2 680,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook