Jan Fromskog nyansatt Skogkurs

Jan Fromskog ny ansatt på Skogkurs

Fromskog skal jobbe som prosjektleder innen GIS og  skogbruksplanlegging med hovedvekt på geografiske informasjons systemer.

- jeg ser spesielt frem mot å jobbe med skogbruket som en helhet, og finner tankegangen om at naturvern, økonomi og skogbruk henger sammen fascinerende, sier Fromskog. 

Jan Fromskog har tidligere jobbet som skogfrøforvalter i Hamar, og hadde flere oppgaver forsyning av planter til planteskoler, foredlingsarbeid og innenfor IT og datasystemer. Fromskog har også en Master i skog fra Tyskland med spesialisering innen skogproduksjon, tresykdommer og multifunksjonelt skogbruk. Gjennom jobben ønsker jeg å kunne anvende min kunnskap, formidle og øke forståelsen for skogbruket i Norge, legger han til. 

Fromskog bor i dag med familien på Moelv, han er interessert i friluftsliv, fiske og driver ett småskogbruk. 

Kontakt

 • Jan Fromskog

 • Prosjektleder

  Jan Fromskog

  GIS, Skogbruksplanlegging

  94865887

  jf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 24.01.2022

  Kommune: Verdal

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 25.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 26.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook