skoglærersamling deltakere 2020

Nettverksamling for skogbrukslærere på Honne og digitalt.

Denne uka deltar lærerer fra naturbruksskolene i Norge på fagsamling som foregår både digitalt og på Honne. Erfaringsutveksling og faglig påfyll for å sikre gode undervisningssituasjoner er særlig i fokus.

Som tidligere år har samlingen tatt for seg ett bredt spekter av problemstillinger, og mye tid har gått med på gjennomgang av nye lærerplaner, samt spesifikke problemstillinger studentene møter innen tynning, tømmerreglement og databehandling. Bransjerekruttering  spesielt med fokus på rekruttering av jenter, er ett tema som bygger videre på  fjorårets samling. 

Teknologi og corona restriksjoner

Skolene har vært godt i gang med å ta i bruk nye og moderne skogsmaskinger, men året 2020 har ført til at nye digitale virkemidler har blitt tatt i bruk. GoPro og Droner i undervisningen har vært nødvendige virkemidler, Problemstillingene og erfaringene rundt fjernundervisning i praktiske fag var sentrale tema. Samlingen har bydd på gode diskusjoner og samtaler om hvordan man best mulig kan bruke digitale verktøy i hverdagen, for å sikre god oppfølging av elevene. 

- Det er viktig å gi en så god undervisning som mulig. Dette er bra for lærere, skolen og elevene, sier Jørn Lileng, Velg Skog. 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 22.10.2021

  Kommune: Sveio

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Kommune: Gol

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook