Skoggjødsling – et meget lønnsomt klimatiltak

Med bruk av skogfond og klimatilskudd er gjødsling av skog et av de mest lønnsomme tiltakene skogeier kan gjennomføre. Fra 2021 er også områder grensende til Oslofjorden igjen inne i ordningen med klimatilskudd etter at de tidligere nådde taket for areal i forrige beregningsperiode.

Gjødsling av skog løftes fram som en av de mest kostnadseffektive metodene for økt karbon binding. Samtidig gir tiltaket økt vekst og god lønnsomhet for skogeier. Gjødsling kan imidlertid også ha negative effekter dersom det gjødsles på feil arealer. Det er derfor stilt en rekke krav om vegetasjonstyper, boniteter mv. for å redusere risikoen for negative miljøpåvirkninger.

Tiden er inne for bestilling av gjødsling for sesongen 2021 og de ulike aktørene i markedet har startet planleggingen for kommende sesong!

 

Mer om gjødsling av skog finner du på Kunnskapsskogen 

 

 Yara har også en informativ side om gjødsling av skog  

 

 

 

 

Kontakt

 • Konstituert administrende direktør

  Bjørn Helge Bjørnstad

  Skogøkonomi, ansvarlig for Aktivt Skogbruk

  905 05 874

  bhb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 24.01.2022

  Kommune: Verdal

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 25.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 26.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook