Integrert plantevern i skog – nytt kurs og tema på Kunnskapsskogen

Skogkurs har utviklet et kurs i integrert plantevern for Aktivt Skogbruk. For å få tilfredsstillende foryngelse kan det særlig på frodige marker være nødvendig å bruke plantevernmidler, men tiltakene skal planlegges godt og benytte metoder som minimerer bruken mest mulig.  

Alle som bruker kjemiske yrkespreparater i skogbehandlingen skal følge forskrift om plantevernmidler og kjenne prinsippene om integrert plantevern. Kurset gir kunnskap om hvordan dette kan gjøres i skogbruket på en økonomisk og rasjonell måte. Og med godt resultatet for framtidsskogen. 

Gjennom arbeidet med kurset er det sett på rasjonelle og målrettede metoder med bruk av riktige redskaper i foryngelses- og ungskogpleiefasen. Vi har også sett på metoder for å kontrollere to uønskede fremmedarter, rødhyll og kjempespringfrø, som utgjør et økende problem for skogbruket. Det er utarbeidet tre informasjonsfoldere om temaet i Skogkurs sin Resymé-serie. 

Kurset er for utøvere som har eller tenker å ta sertifiseringskurs for bruk av plantevernmidler, men det er ikke krav om sertifiseringsbevis for å ta kurset. 

 

 Les mer og meld deg på kurs her 

 

 

 Les mer om integrert plantevern på Kunnskapsskogen.

 

 

Kontakt

 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  913 07 576

  ber@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 24.01.2022

  Kommune: Verdal

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 25.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 26.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook